EnglishBAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Savaş ve Barış

Savaşın verdiği huzursuzlukların, acıların giderek arttığı ve ırk, cinsiyet, yaş, inanç farkı gözetmeden tüm dünya insanlığını sardığı günleri yaşıyoruz. Maalesef dünya kurulduğundan bu yana toplumların, devletlerin kısacası dünyanın huzurunu bozan savaşlar olagelmiştir; ancak ilim ve teknolojinin gelişmesine buna bağlı olarak medeniyet seviyesinin de yükselmesine rağmen savaşların artması kabul edilemez. Aksine barışın dünyaya hakim olması gerekir. Gelişen dünya gelişen insan aklıyla birlikte insanların anlayışı da gelişmeli dünyada huzur ve mutluluk inşa edilmeliydi. Tabii ki bu konuda gayret gösteren devletler, topluluklar, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar elbette var ama tüm dünya benimsemeli ve gayret etmeli ki kalıcı bir dünya barışı oluşabilsin.

Diğer yandan daha minimal düşünürsek aile içinde, toplum bireyleri arasında, devletlerin sınırları içinde öncelikle barış sağlanabilmelidir. Her birey, her toplum, her devlet bu anlayışı benimser ve yerleştirirse bu anlayış dünya barışının sağlanmasının da temelini oluşturacaktır.

Yukarıda da vurguladığım gibi barış içinde yaşanan bir dünya insanlık için ulaşılmak istenen hedeflerin birinci sırasında yer almalıdır. Bunu bir özlem olmaktan öte hedef olarak benimseyip tüm insanlığın el ele vererek bu hedefe ulaşmak için gayret etmesi gerekir. 

Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün barışı işaret eden “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü gönülden benimsiyoruz. Bunun için barışa katkı verebileceğimiz her noktada devletimizin yanında bulunuyoruz. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın sosyal faaliyetler, seminerler, konferanslar ve eğitim programlarıyla bilinçlenmesine katkı veriyoruz. 

Konuyu “Savaş ve Barış” olarak belirlememizin nedeni de tarafların düşüncesi ne olursa olsun savaşın kabul edilemez olduğunu ve barış dolu dünyanın insanlık hatta tüm canlı cansız varlıklar için mutlu ve huzurlu bir yaşamın anahtarı olduğunu tekrar gündeme getirmek ve halkımızın, insanlığın bilinçlenmesine katkı vermektir.

Bu konuda üreteceğiniz ilginç, özgün karikatürlerinizle bize yardımcı olacağınıza inancımızı belirterek tüm sanatçı dostlarımıza başarılar diliyorum.

 

Osman ZOLAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

ŞARTLAR:

1. Yarışmanın konusu:  Savaş ve Barış

2. Son gönderme tarihi: Karikatürler https://www.denizli.bel.tr/karikaturyarismasi/ adresine en geç 25 Şubat 2024 Pazar günü saat 24.00’e kadar yüklenmelidir.

3. Yarışma amatör ve profesyonel bütün dünya karikatürcülerine açıktır.

4. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin daha önce yayınlanmış ya da yayınlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu belirlediği karikatürler değerlendirilmeyecektir.

5. Yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile katılınabilir.

6. Karikatürcüler yarışmamıza dijital olarak karikatürlerini göndereceklerdir. Her karikatür;  A4 boyutunda, 150-300 dpi arasında,  JPEG formatında ve en az 1 MB en fazla 10 MB olmalıdır.

7. Yarışmaya gönderilen karikatürler arasından juri tarafından seçilen bazı karikatürler bir karikatür albümünde toplanabilecektir.  Sergilenmeye değer görülen eserler de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü yerde ve zamanda sergilenecektir. Jüri tarafından sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmeyecektir.

8. Yarışmada ödül kazananların bir gecelik konaklaması ve yemek giderleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

9. Seçici kurul:

* Serhat Akbulut (Genel Sekreter Yardımcısı)

* Hüdaverdi Otaklı (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı) - Yarışma Koordinatörü

* Arif Duru (Kültür ve Sanat Şube Müdürü)

* Samet Başer (Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü)

* Gülsün SAĞLIK (Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü)

* Şevket Yalaz (Karikatürist)

* Savaş Ünlü (Mizah Yazarı)

* Mehmet Selçuk (Karikatürist)

* Abdülkadir Uslu (Karikatürist)    

* Altan Özeskici (Karikatürist)

* Ali Şur (Karikatürist)         

* Kübra Deligöz (Karikatürist)

 

10. Ödüller:

Birincilik Ödülü                                         : 20.000 TL

İkincilik Ödülü                                           : 15.000 TL

Üçüncülük Ödülü                                       : 10.000 TL

Mansiyon (3 Adet)                                     : 5.000 TL

18 Yaş Altı  (3 Adet)                                  : 3.000 TL

11. Yarışma takvimi:                          

A. Son başvuru tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar, saat: 24:00‘tür.

B. Jüri değerlendirme toplantısı: 02-03 Mart 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

C. Sonuçların açıklanması: 08 Mart 2024 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfası “https://www.denizli.bel.tr” den açıklanacaktır.

D. Ödül töreni ve sergi: 15 Mart 2024 Cuma günü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yapılacaktır. (Ödül töreni ve serginin zaman ve mekânı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilebilir.)

12.  Denizli Büyükşehir Belediyesi, yarışmada ödül alan ve almayan tüm çalışmaları, katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır.

Katılımcılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarında, tanıtımlarında, etkinliklerinde ve eğitimlerinde kullanılmasını kabul ederler. İlaveten, Denizli Büyükşehir Belediyesi afiş, katalog, broşür, hediye kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinin tedarik etme ve medyada yayınlama için eserlerin kullanım hakkına sahiptir. Ek olarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi çoğaltma, yayma, dağıtım ve sergilemede eserlerin kullanım hakkına da sahiptir.

Ödül alan veya almayan katılımcının eserleri, teslim edildiği andan itibaren, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları doğrultusunda yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarında kullanılabilir. Bunun yanı sıra katılımcılar, internet ortamındaki yayınlar, afişler, broşürler, kataloglar, ajandalar, posterler, CD’ler, DVD’ler ve tüm dijital ortamlarda ya da takvimler yoluyla eserlerinin kullanım hakkını Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin devraldığını kabul ve taahhüt eder. 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan eder.  Bu yapıt nedeniyle, katılımcı 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu taahhüt eder. İlaveten, katılımcı esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu kabul eder. Sayılan hususlara ilişkin olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (eser sahibine rücu hakkının saklı tutulduğunu) taahhüt eder.

Kullanım hakkı eser sahibine ve yarışmayı düzenleyici kurum olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

 13. Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.

14. İletişim:

Kübra DELİGÖZ (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli / Karikatürist)                       

GSM   : +90 (554) 647 26 85

Santral : +90 (258) 280 20 20

E-Posta: denizli@denizli.bel.tr

Web: http://www.denizli.bel.tr/

Adres: Denizli Büyükşehir Belediyesi, Altıntop Mah.                                                                                                                                                              

Lise Cad. No:2 20100/Denizli

15.SON HÜKÜMLER:                       

1. Denizli dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların konaklama, Türkiye sınırları içinden ulaşımı (otobüs bileti) ve yemeği Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır

2. 18 yaş altı ödül kazanan katılımcıların ve velisi olan bir kişinin konaklama, Türkiye sınırları içinden ulaşımı (otobüs bileti) ve yemeği karşılanacaktır.

3. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin ulaşım (otobüs bileti) ve konaklama bedeli Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

4. Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir, maddi ödüller ise banka hesaplarına yatırılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)

5. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Denizli Büyükşehir Belediyesince bir dijital albümde toplanacaktır. Bu albüm Denizli Büyükşehir Belediyesi sitesinde yayınlanacaktır.KATILIMCI BİLGİLERİKARİKATÜR YÜKLEME

KARİKATÜRLER

Karikatür Yükle +
1. Karikatür 2. Karikatür 3. Karikatür