Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Dairesi Başkanlığı
İbrahim ÇELEBİ
Zabıta Dairesi Başkanı
 


GÖREV TANIMI
a) Daire başkanlığı ile ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
b) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını ve personelin hizmet içi eğitimini sağlamak,
c) Beldenin düzenini, belde halkının huzur ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatlarda belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
ç) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
d) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,
e) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer daire başkanlıkları ile işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
g) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
ğ) İlçe belediyelerini ilgilendiren olumsuzlukların tespiti halinde, ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak.
h) İlçe belediyeleri ile ortak görev yapılması gereken konularda, ilçe belediyelerinden gerektiği kadar zabıta personeli talep etmek. (ilçe belediyeleri bu talebi karşılamak zorundadır.)
ı) Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri hariç olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki kamu mallarına verilen hasarlar, ilgili ilçe belediye zabıtası tarafından; hasar verenin kimliği, adresi ve hasarın nevi hakkında açık tutanak düzenlenerek Büyükşehir Belediyesine iletilir. (Gerekli durumlarda Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri zabıtasınca hasar tespiti yapılması istenilebilir.)
i) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki (Karayolları dahil) broşür, el ilanı, afiş (bez-pvc), çatı reklamları, yer ve yön gösteren levhalar, vinly reklamlar, ışıklı levhalar, panolar, tabelalar, hareketli veya yanıp sönebilen reklamlar, billboard, megalight, megaboard, raket (clb), led ekranlı reklamlar, cam grafikleri, ve taşıt giydirme uygulamalarının izin, takip ve kontrol işlemlerini yerine getirmek, ilgili mevzuatlarda belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek, belirlenen alanların dışına dökülen katı atık, moloz-hafriyat atığı ve diğer atıklarla ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlarını izlemek, çevre, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesiyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr