Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Cem BAĞCI
Ulaşım Dairesi Başkanı
 
 
GÖREV TANIMI
a) Trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli kararları almak,
b) Ulaşım ana planı yapmak, yaptırmak veya uygulamasına yönelik kararlar almak,
c) Kara, hava, demiryolu ve teleferik üzerinde işletilen, her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile ilgili kararlar almak ve uygulamak veya uygulatmak,
ç) Açık/kapalı otoparklar, yol kenarı cep otoparkları ile ilgili her türlü kararları almak, uygulamak veya uygulatmak,
d) Ulaşım, toplu taşıma ve trafikle ilgili mevzuatların gerektirdiği ve belediyenin yetkili olduğu konularda plan, proje ve uygulamalara yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
e) Araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek, hız limitlerini belirlemek,
f) Geçiş yolu izin belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
g) TEDES ile ilgili gerekli kararlar almak, sistemi kurmak / kurdurmak veya işletmek / işlettirmek,
h) Trafik eğitim parkları yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
i) İnsan faktöründen kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi ve bunun yanında, kaza oluştuktan sonra kazaya bağlı ölüm ve yaralanmaların mümkün olan en alt düzeye indirilebilmesi için çözüm önerileri geliştirmek ve toplumun tüm kesimlerine yönelik toplumsal bilincin ve sorumluluğun oluşması adına trafik ve yol güvenliği ile ilgili eğitim, aktivite, sosyal proje vb. faaliyetlerde bulunmak,
j) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki cadde, bulvar, otopark vb. sorumluluk alanlarının belirlenmesine yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
k) Otoparkların ve toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerine yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
l) Toplu taşıma araçlarının çalışma ruhsatlarını vermek,
m) Yük nakli araçlarının çalışma ruhsatlarını vermek,
n) Toplu taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
o) Belediye hizmet araçları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
p) Görev alanına giren konularda planlı denetimler yapmak,
q) Trafik güvenliğinin gerektirdiği yatay ve düşey işaretlemeleri yapmak, yaptırmak ve işlerliğini sağlamak veya sağlatmak,
r) Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak veya yaptırmak,
s) Yaya ve araçlar için alt geçit / üst geçit veya köprülü kavşak planlaması yapmak veya yaptırmak,
t) Toplu taşımaya yönelik durak montajı, tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
u) Otogar ve semt garajları ile ilgili planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
v) Açık/kapalı otoparklar veya yol kenarı cep otoparkları yapmak veya yaptırmak,
w) Otogara giriş-çıkış yapan araçların takip, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak,
x) Otogar mevcut otoparklarını işletmek veya işlettirmek,
y) Otogarın temizlik, güvenlik ve işletmeye yönelik diğer iş ve işlemlerini yapmak,
z) Otogarda mevcut işletmelerin ortak kullanım alanlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
aa) Otogardaki toplu taşıma araçlarının indirme, bindirme ve bekleme yapacakları yerleri belirlemek ve buna uygun çalışmalarını sağlamak,
bb) Otogardan hareket eden şehirlerarası ve şehiriçi otobüs ve minibüslerin çalışma, zaman ve ücret tarifelerinin kontrollerini yapmak ve bu tarifelere uygun çalışmalarını takip etmek,
cc) Peron tahsis belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
dd) Otogar Yönetmeliği’nin uygulanmasının takip etmek,
ee) Yetki belgesinin alınması veya süresi dolduğunda yenilenmesi ilgili işlemler yapmak,
ff) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr