Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Veysel DANACIOĞLU
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
 
 
GÖREV TANIMI
a) Belediyenin görev alanı içerisinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların mevcut haklarından faydalanması amacıyla gerekli destek, bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlamak,
b) Yardıma muhtaç kişileri tespit ederek encümen kararı ile gerekli yardımı yapmak,
c) Sel, deprem vb. doğal afetlerde acil olarak afet bölgesine ulaşarak vatandaşlara yardımcı olmak,
ç) Ailenin bütünlüğünün korunması ve sosyal refahın arttırılması amacıyla hizmetler gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Belediye tarafından yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
e) Belediye tarafından gerçekleştirilecek sosyal hizmet faaliyetleri ile ilgili belediyenin tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında yapacağı protokolleri düzenlemek,
f) Her türlü sportif faaliyete ve çalışmaya destek olmak ve gerçekleştirmek,
g) Belediye sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olan, evde bakıma muhtaç hasta ve yaşlılara, evde sağlık ve bakım destek hizmeti vermek/verilmesini sağlamak.
h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr