Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Merve SAKARYA SERİM
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk bahçesi, mezarlık, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilen alanların peyzaj düzenlenmesini, uygulamasını ve bakımlarını yapmak,
b) Yeni yeşil alan uygulamalarını gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak,
c) Kent estetiği için gerekli olan malzemeler (mobilya, süs havuzu, oyun grupları, heykel, v.b) ile yeşil alanların yapımında ve bakımında ihtiyaç duyulan bitkisel malzemeleri temin etmek,
ç) Yetkili merci tarafından ölüm kâğıdı verilen cenazelerin defin işlemlerini yapmak, Belediyece gösterilen mezarlıklardan başka yerlere defin yapılmasına izin vermemek, ücretli ve ücretsiz cenazeleri nakletmek, fenni cenaze yıkama yerleri tesis ve idare etmek, yeni mezarlık alanlarını tespit ve ilan etmek, ruhsat almak ve mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
d) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,
e) Faaliyet alanı ile ilgili halkın talep ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
f) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
g) Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,
ğ) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,
h) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
ı) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr