BAŞVURU FORMU


  1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuz’ a iletilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Yazılı Başvuru

T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Altıntop mah. Lise cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ

 “Kişisel Veri Başvuru Formu” doldurulacaktır.

E-posta ile başvuru

denizli@denizli.bel.tr

Bu form imzalı ve taranmış/foto olarak e-postaya ek’li olarak gönderilecek,

e-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Veri Başvurusu”  yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespit için Belediyemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi suret vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

           


Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr