AÇIK RIZA BEYAN FORMU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesine tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere;

  • Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgisi, banka hesap bilgisi, imza bilgisi, taşıt plakası vs. kişisel verilerimin,
  • Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi verilerimin,
  • Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerimin, kamera ve parmak izi kayıtlarım ile güvenlik noktasında alınan kayıtlarımın,
  • Tarafıma ait fotoğraf ve kamera kayıtlarının (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerimin,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen tarafıma ait din, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verileri, kan grubu, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik verilerim gibi özel nitelikli kişisel verilerimin,
  • Denizli Büyükşehir Belediyesine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin,

kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasına, işlenmesine, saklanmasına, ve gerektiğinde ilgili kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Açık Rıza Beyan Formu İndirmek İçin Tıklayınız

 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr