Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Mehmet SELÇUK
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Belediye sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği vermek,
b) Sosyal etkinlik merkezlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak,
c) Belediye tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile yerel, ulusal ve uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,
ç) Stratejik planla belirlenen kent ve kurum kültürünün oluşturulmasını ve buna ilişkin faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Belediye bünyesinde yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Vatandaşların kendilerini geliştirmesi ve zamanlarını değerlendirmesi için kütüphane ve müze açmak,
f) Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal etkinlikler, derlemeler, sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
g) Belediyeye ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek,
ğ) Belediye Konservatuarı’nın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
h) Belediyenin düzenlediği etkinliklerde konservatuar sanatçılarından oluşan konserler düzenlemek,
ı) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde organize etmek,
i) Aile kurumunun önemine dikkat çekmek amacıyla örgün eğitim programları düzenlemek,
j) Belediye tarafından eğitim-öğretim ve yardım amaçlı gerçekleştirilecek tüm sosyal ve kültürel hizmet faaliyetleri ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve yapacağı protokolleri düzenlemek,
k) Kent Konseyi çalışmalarına destek vermek,
l) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak ve yaşatmak için çalışmalar yapmak, turizm yönünden tanıtım ve gelişimine katkı sağlayacak kitap, dergi, broşür vb. yayınlar hazırlamak/hazırlatmak ve yayınlamak,
m) Kentimizin, turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve değerleri konusunda, yerel - ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak, bu maksatla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi festival, yarışma, gösteri, kermes v.b. etkinliklerde tanıtım standları açmak ve bu gibi etkinliklere katılım sağlamak,
n) Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış ve Kayak Turizmi, Tatil Turizmi, Kongre ve İş Turizmi, Termal Turizm, Yayla, Kamp, Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her tür tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapmak, buna yönelik etkinlikler düzenlemek, iş ve işlemleri yürütmek,
o) Genç Denizli projesini yürütmek,
ö) Evlendirmeye dair müracaatları kabul etmek, evlenmek için müracaat eden kişilerin başvurularını değerlendirmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlendirme dosyalarını hazırlamak, nikâh işlemlerini gerçekleştirmek, gerçekleşen evlilik akitlerinin kayıtlarını tutmak ve ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü bilgilendirmek,
p) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr