ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
13.6.2022 13.7.2022
2.6.2022
5642 Sayılı Karar
Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi, 523 ada, 16 ve 17 parsellere ilişkin 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 02.06.2022 tarihli ve 5642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.
21.6.2022 21.7.2022
13.6.2022
325 Sayılı Karar
Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 349 ada 78 parselde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20495415 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarihli ve 325 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
21.6.2022 21.7.2022
13.6.2022
319 Sayılı Karar
Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, L21C23A1A pafta, 316 ada 310 no.lu parsel ve çevresine yönelik hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20906341 ve NİP-20879233 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarihli ve 319 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
21.6.2022 21.7.2022
13.6.2022
323 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 63-64-68-69-191-192-193 no.lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20525415 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
21.6.2022 21.7.2022
13.6.2022
321 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, 868 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20991678 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21.6.2022 21.7.2022
13.6.2022
331 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi sınırları içerisinde, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/12/2021 tarihli ve 12975 sayılı kararı ile sınırları güncellenerek son şeklini alan "Saruhan Köyü Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropol Alanı 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırları içerisinde sit sınırlarının son haline uygun olacak şekilde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının KNİP-20160515 ve KUİP-20011180 plan işlem numarasıyla kayıtlı koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarihli ve 331 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr