ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
27.9.2022 27.10.2022
19.9.2022
514 Sayılı Karar
Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, M22B-19A-4D pafta, 442 ada, 1-2-3-4 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP -20372543 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli ve 514 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.9.2022 27.10.2022
19.9.2022
528 Sayılı Karar
Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, L21C22B pafta, 256 ada 662 parselin doğusunda kalan mülkiyetsiz alan ile 795 ada 395 no.lu parselin kuzeyinde kalan alan ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20014489 ve UİP-20748605 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli ve 528 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.9.2022 27.10.2022
19.9.2022
533 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hallaçlar Mahallesi, 7868 ada 2-3 no.lu, 7869 ada 2 no.lu parseller ve çevresinde hazırlanan Millet Bahçesi amaçlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20194452, NİP-20300627 ve UİP-20612561 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli ve 533 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr