ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
20.8.2021 20.9.2021
12.4.2021
249 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağı Mahallesi, 118 ada 29 no.lu, 120 ada 1 no.lu ve 121 ada 16-17-18-21-22 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli binaların cephe aldığı imar yolu ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20716832 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2021 tarihli ve 249 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
31.8.2021 30.9.2021
16.8.2021
483 Sayılı Karar
Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, M22b16c1b-1c pafta, 206 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20728324, NİP-20814006 ve UİP-20795986 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 - 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr