ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
29.12.2022 30.1.2023
19.12.2022
782 Sayılı Karar
Kazi Gürcan’ın; Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 361 ada 33 no.lu parselin bir kısmında hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20903016 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2022 tarihli ve 782 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
29.12.2022 30.1.2023
19.12.2022
798 Sayılı Karar
Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 4355-4357-4358-4359-4364-4365-4366 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20317770, NİP-20769769 ve UİP-20773050 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı
30.12.2022 30.1.2023
19.12.2022
797 Sayılı Karar
Selim ERDOĞAN’ın; Denizli ili, Bekilli ilçesi, Yeni Mahallesi, 319 ada 2,3 ve 4 no.lu parsellerde hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20367878 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2022 tarihli ve 797 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
5.1.2023 6.2.2023
19.12.2022
796 Sayılı Karar
Abdullah TAŞDAN’ın; Denizli ili, , Pamukkale ilçesi, Uzunpınar Mahallesi, 344 ada, 33 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20584842, NİP-20980141 ve UİP-20901606 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2022 tarihli ve 796 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
16.1.2023 16.2.2023
19.12.2022
790 Sayılı Karar
Denizli ili, Baklan ilçesi, Merkez ve Boğaziçi Mahalleleri ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20890197 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20863016 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr