ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
25.3.2020 23.4.2020
2020-03-16
217 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, tapunun Yukarı Mahallesi, 1295 ada 59 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-20982898 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2020 tarih ve 217 kararıyla onaylanmıştır.
27.3.2020 27.4.2020
2020-03-16
214 Sayılı Karar
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi üzerine hazırlanan Denizli İli Kent Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20860434 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2020 tarihli ve 214 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr