Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

 


GÖREV TANIMI

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak idarenin yönetim ve kontrol yapısını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden ve/veya soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında başkan aracılığı ile Üst Yöneticiye bildirmek.
h) İdare tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
i) Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde birim başkanlığının çalışma düzenine uygun olarak performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr