Ana Sayfa Haberler DESKİ Genel Kurulu Kasım Ayı Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

DESKİ Genel Kurulu Kasım Ayı Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

17.11.2023

1-     Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü norm kadro cetvelinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

2-    
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (b) bendi gereğince;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak, ekli listedeki DESKİ Genel Müdürlüğü harcama birimlerinin gider tertipleri arasında ödenek aktarılmasının görüşülmesi. 

3-    
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin DESKİ Genel Müdürlüğünde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

 4-     Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programının görüşülmesi.

5-    
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı performans programının görüşülmesi.

6-    
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı ücret ve tarifeler listesinin görüşülmesi.

7-    
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı ve izleyen  iki yılın bütçesinin görüşülmesi.

8-     DESKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunun, 5393 Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

 


.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr