Ana Sayfa Haberler Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

17.11.2023
 1- Üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla İlimizde yürütülen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait “Toprağını Tanı-Toprak Analizi Desteklenmesi Projesi” kapsamında; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.


2-
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi” kapsamında, İlimizde yem bitkilerinin ekiliş alanlarını ve üretim miktarını artırarak hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler  Dairesi Başkanlığının yazısı. 

3- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Denizli’de Nohut Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi” kapsamında, İlimizde su kısıtı uygulanan alanlar ile kıraç alanlarda nohut üretiminin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler  Dairesi Başkanlığının yazısı.

4- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Yeni Zeytin Bahçesi Projesi” kapsamında, proje uygulama alanı içerisinde yer alan atıl kalmış eğimli ve kıraç tarım alanlarında zeytin bahçesi tesis edilerek zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına destek vermek amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

5- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Denizli İli Mera Islah (Gübreleme) Projesi” kapsamında, proje uygulama alanı içerisinde yer alan meralardaki ot verimini artırarak hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gübre verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

6- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

7- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Alabalık Üretim Tesislerinde Dezenfektan Kullanım Projesi” kapsamında, İlimizdeki 102 adet ruhsatlı alabalık yetiştiricilik tesisinde dezenfektan kullanımını yaygınlaştırarak balıkların üretim aşamasındaki ölüm oranının azaltılması ve diğer olumsuzlukların giderilmesini sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne dezenfektan verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler  Dairesi Başkanlığının yazısı.

8- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Denizli İli Seralarına Sarı-Mavi Görsel Yapışkan Tuzak Temini Projesi” kapsamında, il geneli toplam 2.200 dekar sera alanında faaliyette bulunan üreticilerimizin zararlı popülasyonuyla biyoteknik mücadelelerine destek vermek amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sarı ve mavi yapışkan tuzak verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

9- İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde yer alan 19 mahalle için yürütülecek olan “Denizli İli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Konutların Doğalgaza Dönüşümü Projesi 2. Etap” kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına “Çevre Geliri Karşılığı Yardım” başvurusunda bulunulması, bu hususta gerekli taahhütlerin verilmesi ve konuya ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının yazısı.

10-
Belediyemizin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin Belediyemizde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde Belediyemiz adına sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.

11- Baklan Belediye Başkanlığının 18/10/2023 tarih ve E-51604068-000-2472 sayılı talebine istinaden; İlimiz Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi’nde bulunan, 2.376,48 m² yüzölçümlü, 714 ada 1 parsel numaralı taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı 825/4951 (396,00 m²) hissenin, “Baklan Belediyesi Kültür, Sanat ve İş Merkezi” yapılması amacıyla Baklan Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ve devir işlemlerini yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

12- İlimiz sınırları içerisinde yer alan ve ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yolların, halkın rahat ve güvenli bir şekilde kullanımına sunulabilmesi için yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin (sıcak asfalt, soğuk asfalt, beton parke vb.); 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca Belediyemizce yapılması hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

13- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; İlimiz Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde Acıpayam Belediyesi ile birlikte ortaklaşa sosyal tesisler yapılması, bu konuda Acıpayam Belediye Başkanlığı ile protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

14- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediyemizin “Bitüm Malzemesi” işi kapsamında İller Bankası A.Ş.'den faiz hariç 10.000.000,00 TL (onmilyonTL)'ye kadar peyderpey veya tek seferde kredi kullanılması hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

15- Bekilli Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 48 no.lu kararı ile kabul edilen Bekilli Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

16- Çivril Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

17- Acıpayam Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

18- Tavas Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

19- Buldan Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

20- Honaz Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

21- Sarayköy Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

22- Kale Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

23- Çameli Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

24- Çal Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

25- Serinhisar Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

26- Güney Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

27- Çardak Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

28- Bekilli Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

29- Bozkurt Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

30- Beyağaç Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

31- Baklan Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

32- Babadağ Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

33- Pamukkale Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

34- Merkezefendi Belediyesinin 2024 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

35- Belediyemizin 2024 yılı performans programı taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

36- Belediyemizin 2024 yılı ücret tarifesi taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

37- Belediyemizin 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

38- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarihli ve 578 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi 2027 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201027918 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz bulunmaktadır. Söz konusu itirazın süresi içerisinde incelenerek karara bağlanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 39- M*** Ö*** ve hissedarlarının, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi 468 ada   2 no.lu, 825 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlattıkları 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

40- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 2023/175 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi 29 no.lu imar adası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201033482 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

41- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2023 tarihli ve 145 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 454 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP- 201034033 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

42-
Ardöküm Merdane Sanayi A.Ş.’nin; Denizli ili, Tavas ilçesi, Akyar Mahallesi 47-48-50-56-1001-1002 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

43- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi 563 ada 16 no.lu parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

44- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 2023/128 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2023 tarihli ve 511 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Gürcan Mahallesi, 1614-1615 ve 1621 no.lu imar adaları ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023387 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 2023/174 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

45- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/03/2015 tarihli ve 55 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saltak Mahallesi 352 ada 436 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-886,56 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

46- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 2023/171 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif imar adaları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201033421 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

47- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi 313 ada 1 no.lu 314 ada 1 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/25.000-1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

48- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarihli ve 569 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi 167-168-169-171-330 ve 331 no.lu imar adalarında hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201027636, NİP-201027637 ve UİP-201027639 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000-1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz bulunmaktadır. Söz konusu itirazın süresi içerisinde incelenerek karara bağlanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

49- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hisar Sur Duvarları 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

50- Ö*** B*** ve diğer hissedarların; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi M22A11C1A-M22A11C1D pafta, 266 ada 1 no.lu parsel ve güneyinde yer alan tescil harici alana yönelik hazırlattığı 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

51- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması hakkındaki konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

52- Denizli ili, Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde, imar planı bulunan alan ile Aydın-­Denizli Otoyolunun karayoluna bağlantı güzergahı arasında kalan plansız alanda yapılacak olan imar planıyla ilgili kamu yararı kararına yönelik büyükşehir belediye meclis kararı alınması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

53- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2023 tarihli ve 146 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi 230 ada 2-3-4-5 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201034032 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

54- M*** K***'nun; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Başçeşme Mahallesi 173 ada 11 no.lu parselle ilgili hazırlattığı; 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

55- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 2023/176 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi 6544 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201033548 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

56- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2023 tarihli ve 2023/160 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Mehmetçik Mahallesi idari sınırları içerisinde Kuşpınar Mahallesi  164 ada 21 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201030515 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

57- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarihli ve 568 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları içinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzergâhı ve çevresi ile ilgili hazırlattığı,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201028134 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazlar bulunmaktadır. Söz konusu itirazların süresi içerisinde incelenerek karara bağlanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

58- Eftelia Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına S*** E***’in; Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi 1139, 1140 ve 4223 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

59- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Yenibağlar Mahallesi 132 ada 36 ve 39 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

60- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Çardak ilçesi, Söğüt Mahallesi 135 ada 106, 139, 152, 153, 154 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

61- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın; Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi 379 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

62- Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2023 tarihli ve 123 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Karabedirler Mahallesi 3765 ve 3766 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201030659 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

63- Çivril Belediye Meclisinin 05/12/2022 tarihli ve 148 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Çarşı Mahallesi 162 ada 13 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20188815 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

64- Çivril Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarihli ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen;  Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20958796 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

65- Çal Belediye Meclisinin 07/11/2023 tarihli ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Akkent Mahallesi 286 ada 474 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201034439 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

66- Ardöküm Merdane Sanayi A.Ş.’nin, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeniköy Mahallesi 42 ve 44 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

67- Merkezefendi Galericiler Sitesi’nin, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 146 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

68- Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi 149 ada 1, 13, 18, 19 no.lu parseller, Kocabaş Mahallesi 517 ada 2 no.lu parsel ve tescil harici alan ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

69- Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına F*** G***’nın, Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi 377 ada 2 ve 12 no.lu parsellerde hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

70- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili; bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

71- Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo takımımızın katılacak olduğu, 7-8-9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Judo Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi müsabakaları için; Belediyemiz Gençlik ve Spor Şube Müdürü M*** İ*** A*** ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünde görevli personel F*** I***, S*** O*** ve G*** Y***’ün görevlendirilmeleri hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

72- Serinhisar Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 72 no.lu kararı ile kabul edilen Serinhisar Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

73- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından koordine edilen “Türkiye'den Konuklar İçin Sürdürülebilirlik Odaklı Yerel Yönetimler ve İş Birliği projesi” kapsamında 8-14 Ekim 2023 tarihleri arasında çevre, iklim, atık yönetimde sürdürülebilirlik konularıyla ilgili Almanya'da düzenlenen teknik çalışma ziyaretine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/09/2023 tarih 596 sayılı kararına istinaden Genel Sekreter Yardımcısı S*** G*** katılmış olup, Almanya'da yapılan proje toplantıları ve teknik alan incelemeleriyle ilgili hazırlanan ekli raporun Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Genel Sekreterlik’in yazısı.

74- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55’inci maddesinin 5’inci fıkrası gereğince Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

75- Honaz Belediye Meclisinin 07/09/2023 tarihli ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen;  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 422 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026747 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr