Ana Sayfa Haberler Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

15.09.2023
1- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Buğday Üretimini Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında, üreticilerin sertifikalı buğday çeşitleri ile üretim yapmalarını teşvik etmek, gelirlerinin artırılmasını sağlamak ve atıl arazilerin ekilerek buğday üretiminin devamlılığını sağlamak amacıyla; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Kale Belediye Başkanlığınca hazırlanan “Zeytin Eleme Makinesi Projesi” kapsamında, İlimiz Kale ilçesi Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy Mahallelerinde zeytin yetiştiriciliği yapan üreticilere destek sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Kale Belediyesi’ne 3 adet 2 ton kapasiteli zeytin eleme makinesi verilmesi, bu hususta Kale Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Belediyemiz adına kayıtlı özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan 4 adet silah ve bu silahlara ait 5 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’in 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Tavas Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 49 no.lu kararı ile kabul edilen Tavas Belediyesi 2023 yılı gider bütçesi içerisindeki harcama birimleri arasında yapılan ödenek aktarmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 113 no.lu kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi görüşülmesi hususuna ilişkin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- 5 Ekim - 3 Aralık 2023 tarihlerinde Sofya, Bulgaristan'da dördüncüsü yapılması planlanan Uluslararası Cam Bienali’ne katılmak ve Yeni Bulgaristan Üniversitesinde 2011’den Günümüze Uluslararası Denizli Cam Bienalleri hakkında bir konferans konuşması yapmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile “Uluslararası Denizli Cam Bienali”ni organize etmekte olan Ömür Duruerk ve Muhammet Fatih Duruerk’in yol ve konaklama masrafları Yeni Bulgaristan Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını görünür kılmayı temel alarak hazırlanan ekli Denizli Büyükşehir Belediyesi 2023-2026 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planının onaylanması hususunda karar alınmasına ilişkin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Babadağ Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/36 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Babadağ ilçesi, Kıranyer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, M21B21A2A, M21B21A2B, M21B21A2C, M21B21B1D paftalarında, Enerji Nakil Hattı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026937 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Acıpayam Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları içinde toplulaştırma sahası ve imar planı arasında kalan yol güzergâhı ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 167-168-169-171-330 ve 331 no.lu imar adalarında hazırlanan 1/25.000-1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Depaş Prefabrik Yapı Elemanları Tur. Mad. Müh. Mim. İnş. Taah. İth. San. ve Tic. A.Ş.’nin, tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 103 ada 10 no.lu parselde hazırlattığı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 2023/106 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 376 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 no.lu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017269 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/145 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 116 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi 385 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 415 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 162 ada 3-4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026505 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Honaz Belediye Meclisinin 03/08/2023 tarihli ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 165 ada, 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201020334 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17- Acıpayam Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Kelekçi Mahallesi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201017232 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarihli ve 2023/76 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 394 sayılı kararı ile onaylanan; Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 no.lu imar adası ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201011267 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/144 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kiremitçi Mahallesi, 4763 no.lu imar adası ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026500 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- F*** Ö***’ın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 2027 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada 1- 2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22- Serinhisar Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şair Eşref Mahallesi, 142 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023858 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakova Mahallesi, 106 ada, 3 no.lu parsel, Merkezefendi ilçesi, tapunun Kayaköy(Bozburun) Mahallesi 521 ada 3 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının KNİP-201018697 ve KUİP-001018715 plan işlem numarasıyla kayıtlı Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24- Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/147 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 6548 ada, 6 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026900 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Merkezefendi Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarihli ve 73 sayılı kararı ile değerlendirilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarihli ve 387 sayılı kararı ile kabul edilen itirazlar doğrultusunda onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 2248 ada 16 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007756 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 115 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun İlbadı Mahallesi, 4980 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP- 201026509 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Serinhisar Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Ayaz Mahallesi, 132 ada 13-24 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201023860 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
28- Mensis Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına H*** Y***’in, Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi, 368 ada 9, 10 ve 12 no.lu parseller ve çevresinde hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
29- Taşevli Tekstil Turizm Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına S*** E***’in; Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 3748 no.lu parselde hazırlattığı imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
30- Güney Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli ve 2023/37 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 392 ada 39 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026916 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
31- Acıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 399 ada 10-11-12-13-14 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026565 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
32- Honaz Belediye Meclisinin 07/09/2023 tarihli ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 375 ada 11 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201026733 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
33- Beyağaç Belediye Meclisinin 04/09/2023 tarihli ve 2023/50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili Beyağaç ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 392 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201028053 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
34- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan “Dijital Gençlik Merkezi Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a protokol yapma yetkisinin verilmesi ve söz konusu proje kapsamında 1 asil, 1 yedek koordinatörün belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
35- Çivril Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 102 no.lu kararı ile kabul edilen Çivril Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
36- Acıpayam Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarihli ve 68 no.lu kararı ile kabul edilen Acıpayam Belediyesi 2023 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
37- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Kızılcaağaç Mahallesi 203 ada 4 numaralı parsel üzerine Belediyemiz tarafından yaptırılan Zeytinyağı Üretim Tesisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15’inci maddesinin (h) bendine ve 75’inci maddesinin (d) bendine göre Beyağaç Belediyesi’ne tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, Beyağaç Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
38- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından koordine edilen “Türkiye’den Konuklar için Sürdürülebilirlik Odaklı Yerel Yönetimler ve İş Birliği” Projesi kapsamında 8 - 14 Ekim 2023 tarihleri arasında çevre, iklim, atık yönetiminde sürdürülebilirlik konularında incelemelerde bulunmak amacıyla Almanya’ya yapılacak olan teknik çalışma ziyaretine katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş’in görevlendirilmesi için karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
39- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi’nde bulunan 1460,00 m² yüzölçümlü, “Kerpiç Cami ve Avlu” vasfındaki 9360 ada 6 parsel numaralı taşınmazın “Cami olarak kullanılmak üzere” Pamukkale İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, Pamukkale İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
40-Bozkurt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan “Seyyar Selektör Projesi” kapsamında İlimiz Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi sınırları içerisinde Hububat tarımında kullanılan tohumlukların hastalık, zararlı ve yabancı maddelerden arındırılarak daha kaliteli ve verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; Bozkurt Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
41- İlimiz Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi “1240 Sokak” isminin “Şehit Halil Çankaya Sokak” olarak değiştirilmesiyle ilgili Pamukkale Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarih 2023/148 no.lu kararının görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
42- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2023 tarih ve 275 sayılı kararı ile yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere oluşturulan Meclis İhtisas Komisyonlarından; ‘Genel İşler Komisyonu’na Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına üye olarak seçilen Meclis Üyesi A*** Y***’in partisinden istifa etmesi nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereğince adı geçen komisyona aynı partiden olmak üzere yeni üye seçimi yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr