Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
15.05.2023
 

 

 

                                                               


     GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI  

                                     

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Dosya no: 2018/107

Tapu kaydı: Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahalle, Gölyeri Mevkii, 24 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 97.973,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkulün 51973/97973 hissesi(51.973,00 m2).

  İmar durumu ve önemli özellikleri :   Değerleme konu taşınmaz kızılyaka mahallesinin batısında yer almakta olup,bölgede boş tarlalar bulunmaktadır.Taşınmazın sular altında kalmasından dolayı tarıma elverişli değildir.taşınmaz imar dışında kalmaktadır.  46.000m2 alan etrafında 1,5 m. Yüksekliğinde ,galvanizli telden çift mevcuttur. Taşınmaz alanının belgeli torf-turba madeni işletmesi olduğu, çet gerekli değildir belgesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Torf maden işletmesi sırasında, alanda derin kazılı torf çıkarımı yapılmış olduğu, sonrasında da yağmur ve taban suyu dolumuyla gölet oluştuğu,2007 yılında 200.000 adet yavru sazanın göle bırakılmasıyla balık çiftliği haline dönüştürülmüştür. Taşınmazın içinde blokajlı beton yaklaşık 150 m uzunluğunda 1.5 m eninde yürüme yolu mevcuttur, uzun cephesi boyunca kanala cephelidir, halihazırda gölet durumundadır. Taşınmazın değeri belirlenirken zemin, beton yol, tel örgü, mevcut torf ve balık değerleri dikkate alınmıştır.

Adresi : Taşınmazın adres kaydı bulunmamaktadır. Yüz ölçümü :51.973,00 m2

Kıymeti : 3.139.967,00 tl  KDV Oranı : %8 Teminat: 235.497,52 tl

1. Satış Günü : 24/05/2023 günü 10:00 - 10:05 arası  2. Satış Günü : 31/05/2023  günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri :  Denizli SGK İl Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası 

Satış şartları:

 1)  Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 40'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %40 nın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır)

2) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek  1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması  gerekmektedir.  2018 /107 NOLU SATIŞ  DOSYASINDA ELDEN NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

4) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5) İhalenin feshi davası açanların dosyasına derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,

6) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği ,bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

7)İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

 

SATIŞ KOMİSYONU

 

  Cemile KAPLAN                       Bilge TUNÇ                Mehmet KOZAN                 Hüseyin MİRZAMLI         Asım TEMEL

     İcra Memuru                         İcra Memuru             Yetkili İcra Memuru                            Avukat                   Şube Müdürü                                                  
         (Üye)                                   (Üye)                                (Üye)                                        (Üye)                          (Başkan)

 

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr