Ana Sayfa Haberler Kasım Ayı Meclis Gündemi

Kasım Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kasım ayı toplantısı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat: 16.00’da Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2’de bulunan belediye meclis salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
14.11.2022
1- Ekli listede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların, “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Acıpayam Belediye Başkanlığı’ndan Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesine istinaden karar alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- İlimiz Çameli ilçesi, Kocaova Mahallesi 109 ada 2 parsel numaralı taşınmazın, “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Çameli Belediye Başkanlığı’ndan Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesine istinaden karar alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Ekli listede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların, “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Çal Belediye Başkanlığı’ndan Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesine istinaden karar alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından; Belediyemizin tam ve/veya hisseli olarak maliki olduğu İlimiz Pamukkale ve Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekte tapu bilgileri belirtilen muhtelif taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi doğrultusunda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne devri talep edilmekte olup söz konusu taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devri ve bu konuda Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- 21/09/2021 tarihinde akdedilen “Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16’ncı maddesinin Denizli İlinde Uygulanmasına Dair Nihai Protokole İlişkin Ek Protokol”e istinaden Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne devredilmek üzere edinilen 1 (bir) adet binek aracın, emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne devredilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; İlimiz Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi 400 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 1 (bir) adet Aile Sağlığı Merkezi yapılması, bu hususta protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, İlimiz, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8361 ada 3 no.lu parselde yer alan tescilli Kurtluca Camii’nin restorasyonunun Pamukkale Belediyesi ile birlikte yapılması, bu hususta protokol akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Büyükşehir Belediyemizin %99, DESKİ'nin %1  hissesine sahip olduğu Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Çivril Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Acıpayam Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15- Tavas Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Buldan Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17- Honaz Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Sarayköy Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19- Kale Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- Çameli Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21- Çal Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22- Serinhisar Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23- Güney Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24- Çardak Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Bekilli Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- Bozkurt Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Beyağaç Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28- Baklan Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29- Babadağ Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30- Pamukkale Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31- Merkezefendi Belediyesinin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32- Belediyemizin 2023 yılı performans programı taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33- Belediyemizin 2023 yılı ücret tarifesi taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34- Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
35- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Künarlar, Sırakapılar ve Şirinköy Mahallerinde muhtelif imar adalarında Yenişehir Toplu Konut Alanı Plan Hükümleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20877287 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
36- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 2022/210 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 2717 ada 10 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20637351 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
37- Pamukkale Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 322 ada 3 no.lu, 324 ada 2 no.lu, 328 ada 6-7-8 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 7919 ada 5 no.lu parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
39- Tavas Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarihli ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, 326 ada 1 no.lu parsel ve Yeni Mahallesi, 26 ada 51 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20349624 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
40- Tavas Belediye Meclisinin 07/09/2022 tarihli ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Kızılcabölük Mahallesi, 288, 289, 290, 291, 292, 294 ve 295 no.lu adalar ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20349724 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
41- Çal Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun İsmailler Mahallesi, 308 ada 205 no.lu parsel ve çevresi ile Selcen Mahallesi  132 ada 30 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20073053 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
42- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 2022/211 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20673469 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
43- Honaz Belediye Meclisinin 06/10/2022 tarihli ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesine ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20339669 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
44- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 2022/200 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,413 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
45- Honaz Belediye Meclisinin 06/10/2022 tarihli ve 81 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Ovacık, Cumhuriyet, Haydar, Hisar, Hürriyet, Yeni, Afşinbey Mahalleleri idari sınırları içerisinde yapı yüksekliği belirlenmemiş muhtelif imar adalarında yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20307734 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
46- Honaz Belediye Meclisinin 07/07/2022 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan karayolu projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20090771 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
47- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 2022/212 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 3251 no.lu imar adası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20390588 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
48- Tavas Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi, Boyalık Mevkii 445 ada 1-2-3 no.lu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
49- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 400 ada 3 ve 4 no.lu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
50- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 525 ada 1-2-3 no.lu, 526 ada 1-2-3-4-5-6 no.lu ve 527 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 no.lu parsellerin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
51- Acıpayam Belediye Meclisinin 07/10/2022 tarihli ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 765 ada 8 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20320507 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
 
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr