Ana Sayfa Haberler Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Aşağıda tapu kaydı bilgileri ile muhammen bedeli ,geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Belediye Başkanlığımıza ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü mülken satış ihalesi yapılacaktır.
05.11.2021
 

GÜNEY BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(İLAN)

Aşağıda tapu kaydı bilgileri ile muhammen bedeli ,geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Belediye Başkanlığımıza ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü mülken satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra No:

Mahalle

İmar Durumu

Vasfı-Adres

Hisse Oranı

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(M2)

Muhammen

Bedel(TL)

Geçici

Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

01

Tilkilik

1/5000Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Konut Alanı Planlı

Arsa-Yeni Mahalle

10391/24480

563

9

207,82

50.000,00+

KDV

1.500,00

30/11/2021

14:00

 

-İhale Güney Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Toplanacak Olan Encümen Huzurunda Yapılacaktır.

- Encümen İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

-Satılacak olan taşınmazlar ile ilgili şartnameler ve özel şartlar mesai saatleri dahilinde belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir.

-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatinden önce bir dilekçe , nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat makbuzu,yerleşim yeri belgesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı  ile birlikte ihale günü saat:13:30’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Şirketlerde, yetki belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, faaliyet durum belgesi, tebligat için adres beyanı, geçici teminat mektubu alındı belgesi/makbuzu, şartname bedeli makbuzu veya dekont, şirketin ana sözleşmesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı gerekmektedir..

 
İlanen duyurulur.

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr