Ana Sayfa Haberler Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Eylül ayı toplantısı 10 Eylül 2021 Cuma günü saat: 16.00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
06.09.2021
1- İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan, 947.00 m² yüzölçümlü 4508 ada 1 no.lu parsel ve 996.00 m² yüzölçümlü 4508 ada 4 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (h) bendine ve 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- İlimizde bulunan okullarda, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevre ile ilgili farkındalık oluşturarak atıkların geri dönüşümünün önemini kavratmak, çevreci gençler yetiştirmek; ayrıca “Minik Kalpler Can Dostlarımız için Atıyor” adlı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ise merkez ilçelerimizde bulunan gönüllü okulların katılımıyla öğrencilere sokak hayvanlarını besleyip, büyütmek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak ve imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Ulusal Ajans tarafından kabul edilen KA226 Erasmus+ “Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps (SmartEnvi)” (Açık Çöplükleri Rehabilite Ederek Çevremize ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmaya Yönelik Akıllı Karar Araçları) başlıklı ve 2020-1-TR01-KA226-VET-098150 numaralı Avrupa Birliği Projesi’nde paydaş olarak Belediyemizi temsile ve projeyle ilgili tüm belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş’in yetkilendirilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/131 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 641 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20250633 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 432 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi’ne ait 1/5.000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20384052 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 430 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A19C-20D numaralı paftalarda, Denizli İdare Mahkemesinin farklı tarih ve sayılı kararları imar planı ile 18. madde uygulamasının iptal olmuş alanlar ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20011661 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 437 sayılı kararı ile kabul edilen; Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan ve işletilen kooperatiflerin yapacağı tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20083079 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 260 ada, 164 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/130 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde bulunan tapunun Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20606335 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 351 ada 6 ve 7 no.lu parsellerin bulunduğu alanda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Katı Atık Aktarma Tesisi yapılması talep edildiği ve söz konusu parseller ve çevresinde mevcut ulaşım akslarının yeterli olmaması nedeniyle bu alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 08/07/2021 tarihli ve 2021/706 sayılı yazısı doğrultusunda; Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile birleştirilen 69 hektarlık sanayi alanlarının, organize sanayi bölgesine dahil edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Honaz Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 58 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, M22A16B4C pafta, 206 ada, 1 no.lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20520180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Denizli Büyükşehir Belediyesinin 31/08/2021 tarihli ve 2021/07/119 sayılı UKOME kararındaki kavşak çalışmalarının imar planına işlenmesi konusunda, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesinde yer alan kavşak düzenlemeleri ile ilgili hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Acıpayam Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı - İmar Mahallesi, 440 ada, 1 no.lu parselin güneyinde kalan park alanı ve Akalan Mahallesi, 544 ada 174, 175 ve 176 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20846006 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr