Ana Sayfa Haberler Denizli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelir Şube Müdürlüğü, İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Krediler ve Finansman Şube Müdürlüğü ile İdari İşler Şefliği Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelir Şube Müdürlüğü, İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Krediler ve Finansman Şube Müdürlüğü ile İdari İşler Şefliği Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler

20.04.2021
 Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2021 tarihli ve 155 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Başkanlığın 16/04/2021 tarihli ve 18298 sayılı Onay'ı ile yürürlüğe konulmuş olup, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelir Şube Müdürlüğü, İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Krediler ve Finansman Şube Müdürlüğü ile İdari İşler Şefliği Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler Ek'te yer almaktadır.
 
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr