Ana Sayfa Haberler Nisan Ayı Meclis Gündemi

Nisan Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Nisan ayı toplantısı 9 Nisan 2021 Cuma günü saat: 16.00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
05.04.2021
1- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İlgili Ücretler” bölümünde belirtilen; “Kazılan Yerlerin Belediyece Eski Haline Getirilmesi İçin Malzeme ve İşçilik Ücretleri” kısmının ikinci maddesinin tamamının çıkarılarak, yerine ekte belirtilen ücretlerin 2021 yılı ücret tarifesine ikinci madde olarak eklenmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde; lojistik desteğin sağlanması, olay yerinde kurtarma ekiplerinin daha sıhhi bir şeklide kurtarma faaliyetlerini yürütebilmeleri, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların güvenli bir şekilde naklinin sağlanması amacıyla yüksek tavan, uzun şase panelvan alınması hususuna ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Salihağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 409, 838, 840 ve 842 numaralı parsellerin “Rezerv Yapı Alanı” olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devir alınması işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığın yazısı.
 
5- Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan Amatör Sporlar için Spor Kompleksi yaptırılabilmesi amacıyla bu tesiste Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığın yazısı.
 
6- Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan ekte yer alan 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılabilmesi amacıyla bu tesislerde Teşkilat Başkanlığı’nın ve/veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığı'na reklam bedeli verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda imzalanan sözleşmenin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince değerlendirilmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığın yazısı.

7- Acıpayam Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 4367 no.lu parseli kapsayan alanla ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20391525 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 8668 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref ve Yenice Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan muhtelif alanlar ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 48 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A2D pafta, 3401 ada 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20876804 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli 102 sayılı kararı ile reddedilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarihli 490 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarihli ve 11 sayılı kararının onanması talebi ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Honaz Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun 3951, 3954 ve 5249 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 8229 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili, hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
14- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 63 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,111 ve UİP-886,259 plan işlem numarasıyla kayıtlı Laodikeia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15- Abdullah Özkurt'un, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi, tapunun N22b13a2 pafta, 580 ada 4 ve 5 no.lu parsellerle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
   
16- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağı Mahallesi sınırları içerisinde kalan tescilli yapıların koruma alanlarını kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17- Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Haydan Mahallesi, 1087 ada 506 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A2C pafta, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20022598 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
19- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8389 ada 155 no.lu mera vasıflı parsel üzerinde imar planı çalışması yapılmasına yönelik 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14/d maddesi ve 12/04/2005 tarihli 25784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği gereğince tahsis amacı değişikliği için belediye meclis kararı alınması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 110 no.lu imar adasının bina yüksekliğine dair plan ve plan hükümleri arasında yer alan çelişkinin giderilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20488733 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
21- Çardak Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 249 ada 1 no.lu parselin güneyinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlı alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20420125 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
22- Çal Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 93 sayılı kararıyla kabul edilen, Denizli ili, Çal ilçesi, Süller Mahallesinde bulunan ve 3 ayrı bölgeden oluşan, tarım ve hayvancılık bölgelerini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının                       UİP-20968223 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23- Hürriyet Gürsel Yılmaz’ın; tapunun Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Kuzey Mahallesi,  159 ada 125 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
24- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2018 tarihli ve 739 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli il sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin onaylı nazım imar planlarına ilave plan hükmü belirlenmesi ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-34031 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı hükmünün, Denizli İdare Mahkemesinin 14/01/2021 tarihli ve 2020/618 E. ve 2021/18 K. sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi üzerine; Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 175 ada 1 no.lu parsel ve 172 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde kalan park alanı ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/48 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kuşpınar Mahallesi, M22A22C3C pafta, 2922 ada 4-5-6-7 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,636 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi. (Gizli oylama)
    a- Meclis 1. Başkan Vekili seçimi.
    b- Meclis 2. Başkan Vekili seçimi.       
 
28- Katip ve Yedek Katip üyelerinin seçimi. (Gizli oylama)
 
29- Belediye Encümenine üye seçimi. (5 üye, Gizli oylama)
 
30- Meclis İhtisas Komisyonlarının oluşturulması.
    a- Kurulacak İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi.
    b- Komisyonlara üye sayısının belirlenmesi.
    c- Komisyonların çalışma sürelerinin belirlenmesi.
    d- Oluşturulan İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
 
31- Denetim Komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
 
32- 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr