Ana Sayfa Haberler Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

13.11.2020

1- Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi, 3409 ada 112 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki terminal kompleksinin 1. bodrum katında bulunan ekli kat planında işaretli B1-02, B1-03,  B1-04, B1-05, B1-07 ve B1-08 kapı numaralı bağımsız bölümlerin malzeme deposu ve arşiv olarak kullanılmak üzere ve Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, 7184 ada 1 parsel numaralı 6.799,01 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli haritada koordinatları belirtilmiş  1.040,65 m²’lik kısmının isale hattı olarak kullanılmak üzere Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

2- 2020 yılı gider bütçesi içerisinde yer alan ancak yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer tertiplere eklemek üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (b) bendi gereğince harcama birimlerinin gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

3- Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

4- Merkezefendi Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

5- Çivril Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

6- Acıpayam Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

7- Tavas Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

8- Honaz Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

9- Sarayköy Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

10- Buldan Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

11- Kale Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

12- Çal Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

13- Çameli Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

14- Serinhisar Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

15- Bozkurt Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

16- Güney Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

17- Çardak Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

18- Bekilli Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

19- Beyağaç Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

20- Babadağ Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

21- Baklan Belediyesinin 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

22- Belediyemizin 2021 yılı performans programı taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

23- Belediyemizin 2021 yılı ücret tarifesi taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

24- Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

25- Bozkurt Belediye Başkanlığının 01/07/2020 tarih ve 24 sayılı meclis kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Barbaros ve Fatih Mahalleleri ile ilgili,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20644543 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

26- Zahir Sevinç’in, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi, Selleri Gürü mevkii, N22b08C4 pafta, 542 ada 1 ve 4 no.lu parsellerle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

27- Çal Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan; Denizli ili, Çal ilçesi, Akkent Mahallesinde bulunan Tarım ve Hayvancılık Bölgesine ait 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

28- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 258 ada 300 no.lu parsel ve 146 ada 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

29- S.S. Denizli Orta Ölçekli Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, 201 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

30- Tavas Belediye Meclisinin 04/11/2020 tarihli ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesine ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına plan hükmü eklenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20116316 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

31- Tavas Belediye Meclisinin 04/11/2020 tarihli ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Yeni Mahallesi, Doğan Yuvası mevkii, 18 ada, 60 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20813024 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

32- Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şaireşref Mahallesi, 128 ada, 116-572 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

33- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 315 ada 28 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

34- Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada, 158 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

35- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2020 tarihli ve 441 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 584 no.lu parsel ve çevresi ile Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 250 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20371016, NİP-20147243 ve UİP-20723524 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

 

36- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 144 sayılı kararıyla kabul edilen; tapunun Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlarkırı mevkii, M22a18d4b pafta, 2359 no.lu parselle ilgili hazırlatılan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

37- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 142 sayılı kararıyla kabul edilen; tapunun Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi 3061 no.lu imar adasının batısında kalan alan ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

38- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/146 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun İstiklal Mahallesi, 6170 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20631188 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

39- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 150 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M18KII pafta, 427 ada 9 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20660234 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

40- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/145 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 no.lu parselin kuzeyinde bulunan alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20579678 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

41- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli ve 2020/52 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2020 tarihli ve 234 sayılı kararı ile onaylanan Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi, tapunun Kuyupınar Mahallesi, 22 ada, 14 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20971170 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/147 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

42- Güney Ege Kalkınma Ajansı’na 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” kapsamında “Denizli Büyükşehir Belediyesi Gökpınar Eski Santral Bölgesi Turizme Kazandırılıyor” başlığı ile başvurulan projenin kabul olması durumunda kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut’un yetkilendirilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.

 

43- Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulmasına ilişkin, Ak Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Yardım, CHP Grup Başkan Vekili Himmet Keysan, İyi Parti Grup Başkan Vekili Zühal Demir ve MHP Grup Başkan Vekili Yusuf GARİP’in yazılı önergesi.

 

44- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 119 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyonların belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20241171 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

45- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/121 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1A pafta, 5649 ada 4 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20877876 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

46- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, 415 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20903924 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

47- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/120 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık, Deliktaş, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Fatih, İncilipınar, Cumhuriyet Mahalleleri idari sınırları içerisinde Üçgen Kavşağı, Fevzi Çakmak Bulvarı; Yunusemre, Asmalıevler, Kınıklı Mahalleleri idari sınırları içerisinde Süleyman Demirel Bulvarı; Zeytinköy, Bağbaşı, Kervansaray, Zümrüt Mahalleleri idari sınırları içerisinde Acıpayam Bulvarı; Gökpınar, Tekke Mahalleleri idari sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı, Antalya Bulvarı yol güzergâhı üzerinde bulunan ve Plan Hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20909724 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

48- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plan hükümleri belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20436915 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr