Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

22.11.2019
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
                                        

Dosya no: 2019/085

Tapu kayıtları: 2019/085 nolu dosya: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi,
Akyokuş  Mevkii,  7917 ada 2 Parselde kayıtlı, 2508,99 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 3530/22809 hissesi.

İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mah. 8035 sk no:9 adresindedir. Değerleme konu taşınmaz eskihisar bölgesinde , Denizli Belediyesi Atık Su Arıtma Sistemi'nin batısında yer almaktadır. Bölgede yapılaşma ve alt yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz topografik açıdan eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. İnşaat Nizamı: Depolama Alanı  kat adedi: yençok: 7.50 mt, bina yüksekliği (m) : yençok :7.50 mt,taks-kaks-emsal:--0.50 , ön bahçe mesafesi (m): 10 mt,komşu -arka bahçe mesafesi: imar yönetmeliği 23. madde

Satış şartları: 1) İhalelerin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2019/085 nolu dosya: 1. açık arttırma: 06.02.2020 Perşembe günü saat: 10:10-10:15 arası  2. açık arttırma: 13.02.2020 Perşembe günü saat: 10:10-10:15 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkullerin arttırmaya esas muhammen bedeli: 125.000,00 TL (YüzyirmibeşbinTürklirası), KDV oranı % 18'dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2019/085 nolu dosya için 9.375,00 TL DokuzbinüçyüzyetmişbeşTürklirası,) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr