Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

22.11.2019

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI                                        

Dosya no: 2019/090

Tapu kayıtları: 2019/090 nolu dosya: Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Bozkurt Mahallesi, İzmiryolu Mevkii, M23a17b pafta, 3968 Parselde kayıtlı, 1.813,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz.

İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz Bozkurt İlçesi, Bozkurt Mah. İzmiryolu Mevkiindedir. Değerleme konu taşınmaza ulaşım Denizli-Ankara Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.Ulaşım için Denizli Şehir Merkezinden Denizli-Afyon karayolundan 55 km devam edilir ve değerleme konu taşınmaz ana yol üzerinde sağ kolda yer almaktadır.Taşınmaz Bozkurt Mahallesine gelmeden sağ kolda yer almakta olup,merkeze 1 km mesafede yer almaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede kurak tarlalar bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Taşınmaz kadastral yola ve asfalt yola cephe konumda olup taşınmazın sınırları yerinde işaretli değildir.Taşınmaz topografik açıdan düz bir yapıya sahiptir.Taşınmaz geometrik açıdan dörtgen şekline benzemektedir.Parsel üzerinde ağaç bulunmamakta olup parsel kurak alanda yer almaktadır.Taşınmaz imar alanı dışındadır.

Satış şartları: 1) İhalelerin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2019/090 nolu dosya: 1. açık arttırma: 06.02.2020 Perşembe günü saat: 10:00-10:05 arası  2. açık arttırma: 13.02.2020 Perşembe günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkullerin arttırmaya esas muhammen bedeli: 60.000,00 TL (AltmışbinTürklirası), KDV oranı % 18'dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2019/090 nolu dosya için 4.500,00 TL DörtbinbeşyüzTürklirası,) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr