Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

15.11.2019GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

DOSYA NO: 2018/093

Tapu kaydı: Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi, köyiçi Mevkii, 4313 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 692,00 m2 olan, avlulu kerpiç ev ve arsa niteliğindeki taşınmazdır.

İmar durumu ve önemli özellikleri:  Taşınmaz Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi, 22. sokak No: 9 adresindedir. Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşuluna sahiptir. Yola terk ve  ihdası işlemleri  açısından parselasyon işlemleri tamamlanmadan inşaat yapılamaz. Ayrıntılı imar durumu Müdürlüğümüzde görülebilinir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölgede  tek veya 2 katlı yapılar  veya boş imarlı arsalar  bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın üzerinde 2 katlı kerpiç ev yapı bulunmaktadır. Taşınmazın sınırları yerinde belli değildir. Taşınmaz topoğrafik açıdan hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Parselin yola cephesi yaklaşık 21 metredir, taşınmaz zemin kat yaklaşık 80 m2 , 1.kat da yaklaşık 80 m2 alanlı olup toplam 160 m2 alanlıdır.   Taşınmazın dışı  plastik badanalı olup yapının çatısı ahşap çatı  üzeri kiremit ile örtülüdür. Taşınmazın pencere doğramaları pvc doğramadır. 

Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

1. açık arttırma: 04.02.2020 Salı günü saat: 10:50-10:55 arası,

2. açık arttırma: 11.02.2020 Salı günü saat: 10:50-10:55 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 100.000,00 TL (YüzbinTürklirası), KDV: % 18'dir.Kdv oranı değişikliğinde güncel kdv oranları uygulanacaktır.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)    

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (7.500,00 TL - yedibinbeşyüzTürklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                         DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1147 -1148                                              FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr