Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

15.11.2019

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI   
                                     

DOSYA NO: 2019/077-078-079

Tapu kaydı:2019/077; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi, yer yarığı Mevkii, 1020  Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 875,00 m2 olan, tarla niteliğindeki taşınmaz. 2019/078; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı-imar  Mahallesi, 179 ada 2  Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 1578,00 m2 olan, arsa niteliğindeki taşınmazın 76/1578 hissesi  2019/079; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı-imar  Mahallesi,180 ada 2  Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 923,00 m2 olan, arsa niteliğindeki taşınmaz.

İmar durumu ve önemli özellikleri: 2019/077; Parsel Denizli Antalya kara yoluna göre 1 parsel iç kısımda yer almaktadır. Bölgede kurak tarla alanları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, sınırları yerinde belli değildir. taşınmaz topografik   açıdan düz bir yapıya ve geometrik açıdan  dörtgen şekline benzemektedir.  Taşınmaz imar alanı dışındadır.

2019/078; Parsel Denizli Antalya kara yoluna asfalt yola cephesi bulunmaktadır. Parselin yola cephesi 33 metredir. Taşınmazın sınırları yerinde belli değildir. Taşınmaz topografik  açıdan düz bir yapıya ve geometrik açıdan dörtgen şekline benzemektedir. Parsel üzerinde yan parseli kullanan Sargın Petrol firmasının kullandığı basit yapı tarzda inşa edilmiş tek katlı sundurma yapı mevcuttur. Yapı yaklaşık 90,00 m2dir. Taşınmazın 1/1.000 ölçekli planına göre  belediye hizmet alanı olarak planlıdır. E:1.00 Hmax: 5 kat, yol çekme 13m-10m , komşu çekme 10m dir. Kamulaştırma işlemi yapılacaktır.

2019/079; Parsel Denizli Antalya kara yoluna asfalt yola cephesi bulunmaktadır. Parselin yola cephesi 27 metredir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, Taşınmazın sınırları yerinde belli değildir. Taşınmaz topografik  açıdan düz bir yapıya ve geometrik açıdan dörtgen şekline benzemektedir.  Taşınmazın 1/1.000 ölçekli planına göre ticaret alanında yer almakta olup,  E:2.00 Hmax: 15,50 metre yapılaşma şartı bulunmaktadır. Yol çekme 13m-5m , komşu çekme 3,5 dir. İnşaat açısından sakınca yoktur.

Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2019/077 ;1. açık arttırma: 04.02.2020 Salı günü saat: 10:20-10:25 arası, 2. açık arttırma: 11.02.2020 Salı günü saat: 10:20-10:25 arası,

2019/078 ;1. açık arttırma: 04.02.2020 Salı günü saat: 10:30-10:35 arası, 2. açık arttırma: 11.02.2020 Salı günü saat: 10:30-10:55 arası,

2019/079 ;1. açık arttırma: 04.02.2020 Salı günü saat: 10:40-10:45 arası, 2. açık arttırma: 11.02.2020 Salı günü saat: 10:40-10:45 arası,  yapılacaktır.

2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli:

2019/077;25.000,00 TL (YirmibeşbinTürklirası),  2019/078;10.202,00 TL (OnBinİkiyüzikiTürklirası), 2019/079;500.000,00 TL (BeşyüzbinTürklirası), üç gayrimenkul içinde Kdv:  % 18'dir. Kdv oranı değişikliğinde güncel kdv oranları uygulanacaktır.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)                  

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde 2019/77;(1.875,00 tl) 2019/78;(765,15 tl) 2019/79;(37.500,00 tl ) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

 

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. 

 

 

 

  

Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                         DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1147 -1148                                              FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr