Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
14.11.2019
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğu

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 
Dosya no: 2019/072

Tapu kayıtları: 2019/072 nolu dosya: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 159 Ada, 2 Parselde kayıtlı, 340 m2 ana taşınmaz nitelikli 4 katlı betonarme bina 2.kat 4 nolu bağımsız bölümde bulunan 179/628 arsa paykı mesken

 İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz Pamukkale İlçesi ,Mehmetçik Mah.2581 Sok.No:23 D:4 adresindedir. Değerleme konu taşınmaz 2582 sokak üzerinde yer almaktadır.Bölgede ara sokakta 3-4 katlı yapılar bulunmaktadır. Bölgenin alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır. Bölge üst gelir grubuna hitap etmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, Emsan İlköğretim Okulu yer almaktadır. Ayrıntılı imar durumu Müdürlüğümüzde görülebilir. Taşınmazın yer aldığı bina projesinde bodrum, zemin, 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kat olarak dizayn ve inşaa edilmiş ve toplamda 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina içerisinde asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz 4 nolu bağımsız bölümde yer almaktadır. Bina girişine göre 2.katta yer almaktadır. Mimari projesine göre mutfak, salon, 4 oda, banyo, wc, antre ve  dört balkon hacimlerinden oluşmakta olup 180 m2 kullanım alanlıdır. Pamukkale Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede değerleme konu parsel üzerinde yer alan yapıya ait 28.01.1985 tarih 257/12 nolu yapı kullanım izin belgesi, 09.12.1983 tarih 403-15 nolu yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmaza ait 16.01.1985 tarihli mimari proje bulunmakta olup dışarıdan yapılan incelemede taşınmazın projeye uygun olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı parsel konut alanında yer almakta olup ayrık nizam 3 kat imarlıdır. Ön bahçe çekme mesafesi 5 metre,yan parsel çekme mesafesi 3 metre,arka bahçe çekme mesafesi 4,75 metredir.

Satış şartları: 1) İhalelerin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2019/072 nolu dosya: 1. açık arttırma: 04.02.2020 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası  2. açık arttırma: 11.02.2020 Salı günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkullerin arttırmaya esas muhammen bedeli: 350.000,00 TL (ÜçyüzellibinTürklirası), KDV oranı % 18'dir. KDV oranı değişikliğinde güncel KDV oranları uygulacakatır.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2019/072 nolu dosya için 26.250,00 TL Yirmi altıbinikiyüzelliTürklirası,) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr