Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
16.09.2019
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

DOSYA NO: 2018/087,2018/088

Tapu kaydı: Denizli İli,  Pamukkale İlçesi, kale  Mahallesi, kale altında mevkii, 220 Ada, 1 Parselde kayıtlı 5.971,00 m2 Yüzölçümlü Arsa  niteliğindeki 494/5971 hisseli.  gayrimenkul.

Tapu kaydı: Denizli İli, Tavas İlçesi, Uluköy (Ulukent) Mahallesi, 113 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 4.550,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla niteliğindeki taşınmazdır. (Gayrimenkul 1194/2275 ile 1081/2275 hisse olarak iki parçada tescilli olup iki hisse parselin bütününü oluşturmaktadır.)

2018/087 İmar durumu ve önemli özellikleri:  Bölgede boş imarlı arsalar, tarlalar ve 1-2 katlı fabrika -depo  yapılar bulunmaktadır. Bölgenin alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır.  Taşınmaz Pamukkale ilçesi ,kale mahallesi ,490 sokak no:14  adresindedir. Parsel 5971 m2 alanlı olup parsel üzerinde mobilya atölyesi  ve boyahane olarak çalışan tesis bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bu yapılar 2 ayrı büyük holden oluşmakta olup toplam kullanım alanı 1450 m2 dir.  Yapının arka cephesinde ise yaklaşık  200 m2 sundurma ve fabrika bölümünün yan cephesinde ise yaklaşık   250 m2 basit yapı tarzda inşa edilmiş tek katlı depo amaçlı yapılar yer almaktadır. Taşınmazın 11.07.1991 tarih 568-42 nolu yapı ruhsatı  ve 22.11.1991 tarih 471/37 nolu yapı kullanım izin belgesi bulunmakta olup ayrıca taşınmaza ait 27.03.1991 tarihli mimari proje yer almaktadır. Bu belgelere göre taşınmaz projesinde 50,20 m x 16,20 m ölçülerinde olup yasal toplam 813,24 m2 dir.  Yapı üzerinde bulunan mobilya atölyesi ve boyahane  başka şahısa  ait olup satışa konu değildir.  İnşaat nizamı: ayrık , kat adeti; e:1.20, , bina yüksekliği ; hmax:12.50, taks-kaks-emsal; taks:serbest/emsal:1.20 , bina derinliği (m) : imar yön. 6. Madde , ön bahçe mesafesi (m):5.00 mt  parselin tüm çekme mesafeleri 10'ar metredir.

2018/088 İmar durumu ve önemli özellikleri: İmar planı dışında olup, tarım alanında kalmaktadır. Taşınmazın adres kaydı bulunmamaktadır. Satışa konu tarlaya ulaşmak için Denizli İli, Tavas İlçesi'nden 12 km Kale İlçesine doğru gidilir. Satışa konu tarla ana yol üzerinde sol kolda yer almaktadır. Bölgede boş tarım arazileri yoğunluktadır. Taşınmazın yola cephesi yaklaşık 52 metredir. Parsel derinliği ise yaklaşık 87,50 metredir. Parsel ara parsel konumda yer almaktadır. Parsel dörtgen şeklinde olup, düz bir yapıya sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2018/087 nolu dosya: 1. açık arttırma: 20.11.2019 çarşamba günü saat: 14:00-14:05 arası,

2. açık arttırma: 27.11.2019 çarşamba günü saat: 14:00-14:05 arası yapılacaktır.

2018/088 nolu dosya: 1. açık arttırma: 20.11.2019 çarşamba günü saat: 14:10-14:15 arası,

2. açık arttırma: 27.11.2019 çarşamba günü saat: 14:10-14:15 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedelleri:

2018-087nolu dosya: 260.000,00 TL (İkiYüzAltmışBinTürklirası), KDV: % 18'dir.

2018-087nolu dosya: 100.000,00 TL (YüzbinTürklirası), KDV: % 18'dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2018-087 nolu dosya için:19.500,00 tl- Ondokuzbinbeşyüztürklirası,2018-088 nolu dosya için:7.500,00 TL - YedibinbeşyüzTürklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

 

 

 

 

Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                           DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1148                                                        FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr