Ana Sayfa Haberler Denizli Belediyesi Şehirlerarası Terminal Kompleksi Projesi kapsamındaki; 76 Adet işyeri ve 6 Adet ATM Yerinin ihalesi.

Denizli Belediyesi Şehirlerarası Terminal Kompleksi Projesi kapsamındaki; 76 Adet işyeri ve 6 Adet ATM Yerinin ihalesi.

23-24-25-26-27 Aralık 2013 Tarihlerinde Yapılacak Olan 76 Adet İşyeri Ve 6 Adet Atm Yerinin İhalesi.
12.12.2013

DENİZLİ BELEDİYESİ İŞYERİ VE ATM YERİ KİRALAMA İHALESİ
            Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli Belediyesi Şehirlerarası Terminal Kompleksinde bulunan aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri ve ATM yerleri şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
            Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan işyerleri ve ATM yerlerinin ihalesi 23 - 24 - 25 -26 - 27 Aralık 2013 tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN

- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ile beraber)                                                                                                                                                                                                                                                                               - Nüfus Kayıt Örneği                                                                                                                                                                                                                                                                             - Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait Nüfus cüzdanı fotokopisi  (aslı ile beraber)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb.)
- Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge. (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Ulusal veya Uluslararası pazarda Unlu Mamüller işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Unlu Mamüller işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- F1 Belgesinin Aslı ile beraber fotokopisi. (78-79-80-81-82. sıradaki Şehirlerarası Gişe ihalesine girecek olanlar getirecektir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN
- Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
- Sicil tasdiknamesi,
- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb.)
- Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge. (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Kafeterya işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (1-2-3-4. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Ulusal veya Uluslararası pazarda Unlu Mamüller işletmeciliği alanında en az 5 şubeye sahip bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde franchise (bayilik) yapmakta/yapacak olduğuna dair belge. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- Unlu Mamüller işletme zincirine ait marka patent tescil belgesi. (9-10. sıradaki işyerlerinin ihalesine girecek olanlar getirecektir.)
- F1 Belgesinin Aslı ile beraber fotokopisi. (78-79-80-81-82. sıradaki Şehirlerarası Gişe ihalesine girecek olanlar getirecektir.)

İstekli Bankaların;
-Banka adına yetkili kişinin İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdanı ve Yetki Belgelerin aslı ve fotokopileri getirilecek.
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne  müracaatları ilan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kiraya verilecek olan  İşyerileri ve ATM Yerleri Listesi:


SIRA NO
ADRES
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE GÜNÜ
İHALE SAATİ
KİRA SÜRESİ
1
Terminal Kompleksi 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:1
52,3
3.000,00 TL+KDV/ay
4.218,26 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
09:00
3 YIL
2
Terminal Kompleksi 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:2
31,6
2.750,00 TL+KDV/ay
3.866,74 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
09:20
3 YIL
3
Terminal Kompleksi 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:3
28,7
2.500,00 TL+KDV/ay
3.515,22 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
09:40
3 YIL
4
Terminal Kompleksi 1. Kat Yiyecek İçecek dükkanı No:4
31,6
2.750,00 TL+KDV/ay
3.866,74 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
10:00
3 YIL
5
Terminal Kompleksi 1.Kat Büfe No:2
22,3
1.000,00 TL+KDV/ay
1.406,09 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
10:20
3 YIL
6
Terminal Kompleksi 1.Kat Büfe No:3
31,1
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
10:40
3 YIL
7
Terminal Kompleksi 1.Kat Büfe No:4
31,1
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
11:00
3 YIL
8
Terminal Kompleksi 1.Kat Büfe No:5
21,8
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
11:20
3 YIL
9
Terminal Kompleksi Zemin Kat Unlu Mamüller No:1
48,9
10.000,00 TL+KDV/ay
14.060,88 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
13:30
3 YIL
10
Terminal Kompleksi Zemin Kat Unlu Mamüller No:2
48,8
10.000,00 TL+KDV/ay
14.060,88 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
13:50
3 YIL
11
Terminal Kompleksi Zemin Kat Market
650
15.000,00 TL+KDV/ay
21.091,32 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
14:10
3 YIL
12
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:3
13,5
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
14:30
3 YIL
13
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:5
5,1
5.000,00 TL+KDV/ay
7.030,44 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
14:50
3 YIL
14
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:6
7
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
15:10
3 YIL
15
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:7
7
6.000,00 TL+KDV/ay
8.436,53 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
15:30
3 YIL
16
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:9
7
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
15:50
3 YIL
17
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:11
7
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
16:10
3 YIL
18
Terminal Kompleksi Zemin Kat Büfe No:12
7
6.000,00 TL+KDV/ay
8.436,53 TL
23 Aralık 2013 / Pazartesi
16:30
3 YIL
19
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:3
21,3
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
24 Aralık 2013 / Salı
09:00
3 YIL
20
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:6
23,4
2.500,00 TL+KDV/ay
3.515,22 TL
24 Aralık 2013 / Salı
09:20
3 YIL
21
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:8
23,7
2.500,00 TL+KDV/ay
3.515,22 TL
24 Aralık 2013 / Salı
09:40
3 YIL
22
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:12
45
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
24 Aralık 2013 / Salı
10:00
3 YIL
23
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:13
51,7
4.500,00 TL+KDV/ay
6.327,40 TL
24 Aralık 2013 / Salı
10:20
3 YIL
24
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:14
90
6.000,00 TL+KDV/ay
8.436,53 TL
24 Aralık 2013 / Salı
10:40
3 YIL
25
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:15
205,6
12.000,00 TL+KDV/ay
16.873,06 TL
24 Aralık 2013 / Salı
11:00
3 YIL
26
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:16
193,7
11.500,00 TL+KDV/ay
16.170,01 TL
24 Aralık 2013 / Salı
11:20
3 YIL
27
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:17
180,9
11.000,00 TL+KDV/ay
15.466,97 TL
24 Aralık 2013 / Salı
13:30
3 YIL
28
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:18
41,1
3.000,00 TL+KDV/ay
4.218,26 TL
24 Aralık 2013 / Salı
13:50
3 YIL
29
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:19
104,6
6.500,00 TL+KDV/ay
9.139,57 TL
24 Aralık 2013 / Salı
14:10
3 YIL
30
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:20
66,8
4.500,00 TL+KDV/ay
6.327,40 TL
24 Aralık 2013 / Salı
14:30
3 YIL
31
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:21
64,7
4.500,00 TL+KDV/ay
6.327,40 TL
24 Aralık 2013 / Salı
14:50
3 YIL
32
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:22
58,3
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
24 Aralık 2013 / Salı
15:10
3 YIL
33
Terminal Kompleksi Zemin Kat Dükkan No:26
21
5.000,00 TL+KDV/ay
7.030,44 TL
24 Aralık 2013 / Salı
15:30
3 YIL
34
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Restoran No:4
61
3.500,00 TL+KDV/ay
4.921,31 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
09:00
3 YIL
35
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 2
24,4
850,00 TL+KDV/ay
1.195,17 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
09:20
3 YIL
36
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 10
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
09:40
3 YIL
37
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 11
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
10:00
3 YIL
38
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 12
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
10:20
3 YIL
39
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 13
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
10:40
3 YIL
40
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 14
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
11:00
3 YIL
41
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat İl içi Gişe No: 15
10
750,00 TL+KDV/ay
1.054,57 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
11:20
3 YIL
42
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:2
39,2
2.500,00 TL+KDV/ay
3.515,22 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
13:30
3 YIL
43
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:3
49,8
2.750,00 TL+KDV/ay
3.866,74 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
13:50
3 YIL
44
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:4
50
2.750,00 TL+KDV/ay
3.866,74 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
14:10
3 YIL
45
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:5
54
3.000,00 TL+KDV/ay
8.436,53 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
14:30
3 YIL
46
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:7
11,9
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
14:50
3 YIL
47
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:9
12,4
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
15:10
3 YIL
48
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:11
12,4
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
15:30
3 YIL
49
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:13
12,4
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
15:50
3 YIL
50
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:15
12,4
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
16:10
3 YIL
51
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:17
12,9
1.250,00 TL+KDV/ay
1.757,61 TL
25 Aralık 2013 / Çarşamba
16:30
3 YIL
52
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:18
12,9
1.000,00 TL+KDV/ay
1.406,09 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
09:00
3 YIL
53
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:19
12,4
1.000,00 TL+KDV/ay
1.406,09 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
09:20
3 YIL
54
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:20
12,4
1.000,00 TL+KDV/ay
1.406,09 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
09:40
3 YIL
55
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:23
12,9
1.000,00 TL+KDV/ay
1.406,09 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
10:00
3 YIL
56
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:26
15,2
1.500,00 TL+KDV/ay
2.109,13 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
10:20
3 YIL
57
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:30
31,1
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
10:40
3 YIL
58
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:31
31,1
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
11:00
3 YIL
59
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:32
33,3
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
11:20
3 YIL
60
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:33
29,8
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
11:40
3 YIL
61
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:34
26,3
1.750,00 TL+KDV/ay
2.460,65 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
12:00
3 YIL
62
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:35
35,8
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
13:30
3 YIL
63
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:36
36,2
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
13:50
3 YIL
64
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:37
41,1
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
14:10
3 YIL
65
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:39
68
2.000,00 TL+KDV/ay
2.812,18 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
14:30
3 YIL
66
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:45
34,3
2.500,00 TL+KDV/ay
3.515,22 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
14:50
3 YIL
67
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:46
29,6
2.250,00 TL+KDV/ay
3.163,70 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
15:10
3 YIL
68
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:50
33,1
1.750,00 TL+KDV/ay
2.460,65 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
15:30
3 YIL
69
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:51
26,3
1.500,00 TL+KDV/ay
2.109,13 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
15:50
3 YIL
70
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:52
63
3.000,00 TL+KDV/ay
4.218,26 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
16:10
3 YIL
71
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat Dükkan No:53
113
4.000,00 TL+KDV/ay
5.624,35 TL
26 Aralık 2013 / Perşembe
16:30
3 YIL
72
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 1
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
09:00
3 YIL
73
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 2
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
09:20
3 YIL
74
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 3
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
09:40
3 YIL
75
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 4
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
10:00
3 YIL
76
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 5
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
10:20
3 YIL
77
Terminal Kompleksi 1.Bodrum Kat ATM Yeri No: 6
1 Ad.
15.000,00 TL/Yıl
1.489,50 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
10:40
3 YIL
78
Terminal Kompleksi Zemin Kat Şehirler arası Gişe No: 4
16,7
3.650,00 TL+KDV/ay
5.132,22 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
13:30
3 YIL
79
Terminal Kompleksi  Zemin Kat Şehirler arası Gişe No: 5
22,3
5.000,00 TL+KDV/ay
7.030,44 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
13:50
3 YIL
80
Terminal Kompleksi  Zemin Kat Şehirler arası Gişe No: 6
37,9
6.000,00 TL+KDV/ay
8.436,53 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
14:10
3 YIL
81
Terminal Kompleksi  Zemin Kat Şehirler arası Gişe No: 12
22,3
5.000,00 TL+KDV/ay
7.030,44 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
14:30
3 YIL
82
Terminal Kompleksi  Zemin Kat Şehirler arası Gişe No: 16
13,6
3.650,00 TL+KDV/ay
5.132,22 TL
27 Aralık 2013 / Cuma
14:50
3 YIL

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr