Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Nuriye ÇEVNİ
Fen İşleri Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a) Yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük ve hakediş inceleme işlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,
c) Altyapısı ve 18. madde uygulaması tamamlanmış yolları açmak,
ç) Açılan yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak,
d) Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,
e) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yaparak asfalt yol imalatını tamamlamak,
f) Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak veya yaptırmak,
g) Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ) Yol ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
h) Belediye tarafından yıkımına karar verilen yapıları ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaları yıkmak veya yıktırmak,
ı) Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,
i) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmelerini yapmak,
j) İş makineleri ile ilgili her türlü tamir ve bakım işlerini yapmak, akaryakıt teminini sağlamak,
k) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
l) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,
m) Büyükşehir sınırları içerisinde ilçelerde sunulan hizmetlere ilişkin talep, şikayet, öneri, eşgüdüm vb. konular ile yatırım ve iş programlarını izlemek, aksaklıkları ilgili birimlere iletmek ve çözüme kavuşturulmasını takip etmek, gelinen aşamalar ile ilgili Başkanlığı bilgilendirmek,
n) Belediyenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
o) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr