Ana Sayfa Belediyemiz Etik Komisyonu

Etik Komisyonu


Faaliyetler
 


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

Komisyon Üyeleri


Adı Soyadı Ünvanı Etik Komisyonundaki Görevi
     Başkan
Yelda ÇETİN İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı  Üye
Vedat ÇOBAN Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı   Üye
Esma KOCATEPE ALPASLAN 1. Hukuk Müşaviri Üye
Kamile AKIN İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Üyeİlgili Mevzuatlar


1-) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2-) 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Etik Davranış İlkeleri

- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
- Halka Hizmet Bilinci
- Hizmet Standartlarına Uyma
- Amaç ve Misyona Bağlılık
- Dürüstlük ve Tarafsızlık
- Saygınlık ve Güven
- Nezaket ve Saygı
- Yetkili Makamlara Bildirim
- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
- Savurganlıktan Kaçınma
- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
- Mal Bildiriminde Bulunma


İletişim  


Adres:
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 20100 DENİZLİ
Tel : 0 (258) 280 20 20


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr