Encümen

Osman ZOLAN
Başkan
Mustafa ÜNAL
Genel Sekreter
Dilaver YARDIM
Üye
Mahir ALTUĞ
Üye
Sevgi ÇÖLHAN
Üye
Fazıl ALTINTAŞ
Üye
Hamdi TAŞDELEN
Üye
 
Ramazan Değirmenci
Mali Hizmetler D. Bşk.
Esma KOCATEPE ALPASLAN
1. Hukuk Müşaviri 
Hasan Tuğrul ÖZKAN
İmar ve Şehircilik D. Bşk.
Mehmet ÇULHAOĞLU
Emlak ve İstimlak D. Bşk.

 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr