Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mehmet ÇULHAOĞLU
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Taşınmaz satın alma/satma, kamulaştırma, taşınmaz kiralama veya kiraya verme, trampa, tahsis, devir alma/verme, taşınmaz bağış kabul etme, taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,
c) Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,
ç) Cins Değişikliği işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak,
d) Taşınmaz envanter kayıtlarını tutmak,
e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr