Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mehmet ÇULHAOĞLU
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuatına bağlı kalarak yürütülmesini sağlamak,
b) Kamulaştırma, kiralama, takas, trampa, devir, alım-satım, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı işlemlerini gerçekleştirmek veya onlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
c) Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,
ç) İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,
d) Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,
e) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr