Ana Sayfa Projelerimiz E-Devlet Projeleri Denizli Belediyesi teknolojik altyapısı ile de göz dolduruyor

Denizli Belediyesi teknolojik altyapısı ile de göz dolduruyor

Teknolojik altyapısı ile de Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Belediyesi’nin kurduğu Kent Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar hem kenti daha yakından tanıma hem de bir çok belediye hizmetine kolayca ulaşma imkanı buluyor. Belediye’nin www.denizli.bel.tr adresi üzerinden Denizli ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
  Denizli Belediyesi’nin kurduğu Kent Bilgi Sistemi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Teknolojik altyapısı ile de Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Belediyesi teknolojik gelişimleri halka yansıtmaya devam ediyor. Kent Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar hem kenti daha yakından tanıma hem de bir çok belediye hizmetine kolayca ulaşma imkanı buluyor. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde teknolojik altyapısını sürekli geliştiren ve uygulamaları ile vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran Denizli Belediyesi bu konuda da oldukça iddialı. Belediye’nin www.denizli.bel.tr internet adresi üzerinden Denizli ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Kent Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar borç ödeme, imar durumu sorgulama, dilekçe takibi yapma ve bilgi edinme başvurusunda bulunma gibi işlemlerini internet üzerinden yapabiliyor.
  Kent Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi konusunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam edildiği öğrenilirken Denizli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Denizli Belediyesi, Kentimiz için büyük önem arz eden Kent Bilgi Sistemi Projesi çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu aşamaya kadar sistemin altlığı konumundaki harita ve planların sayısallaştırılması, veritabanının oluşturulması, verinin güncel tutulması ve bir bölümünün web den sunumuna yönelik çalışmalar tamamlandı. Sisteme entegre olacak ilave veri katmanlarının tasarlanması ve kurumlar arası veri alış verişine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu sistem ile hizmetlerin daha verimli, daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması, Adres Bilgi Sistemi’nin oluşturularak, numarataj işlemlerinin hızlandırılması, doğru bir numarataj sisteminin kurulması ve uygulama yazılımları ile vatandaşa hızlı hizmetin verilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca kaçak yapılaşmanın kontrolü, belediye emlak ve çevre temizlik vergisi ve diğer gelirlerinin artırılması, su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi, kente ait tüm bilgilerin sayısal ortamda tutularak, gerekli analizlerle karar destek sisteminin oluşturulması hedefleniyor. İmar durumları, işyeri-ruhsat açma gibi belgelerin web ortamında verilmesi, kurumlar arasında daha sağlıklı ve yaygın bilgi alışverişinin sağlanması, İnternet teknolojisi ile web ortamında vatandaşlara hizmet verilmesi, zemin etütlerine yönelik çalışmalar yapılarak, afet öncesi yerleşim analizlerinin yapılması, Acil Eylem Planı’nın KBS ortamında oluşturulması da sağlanacak.” 
   Kent Bilgi Sistemi’nin ayrıca farklı uygulamalar içerdiğine dikkat çekilen açılama şöyle devam ediyor: “ Önemli yer sorgulamalarını barındıran ve adres sorgulaması yapılabilen coğrafi tabanlı Adres Bilgi Sistemi, vefat edenlerin mezar konumunun yakınları tarafından web sayfası, mobil web sayfası ve KİOSK cihazları üzerinden sorgulanabildiği Mezarlık Bilgi Sistemi, vatandaşlarımızın tapu bilgileri ile imar durumu sorgulaması yapabildiği E-İmar Durumu, imar planı askı ilanlarını takip edebileceği İmar Planı Askı İlanları, önemli yerler sorgusu (Okul, cami, belediye hizmet birimleri ve il müdürlükleri v.b) yapılabilen Kent rehberi çalışmaları vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu bilgilere www.denizli.bel.tr ve http://www.denizli.bel.tr/kentbilgisistemi/ adreslerinden ulaşılabilmektedir.
   Ayrıca, Denizli Belediyesi yetki alanı içerisinde güncel halihazır, mülkiyet bilgisi ile numarataj ve planlama çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürütmek ve sistemin veriyi üretenlerce anlık güncel tutulmasını sağlamak üzere çalışmalarına başladığı imar otomasyonu yakın bir süreç de aktif hale gelecektir.”+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr