Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İbrahim Engin DAYIOĞLU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

 

GÖREV TANIMI
a) Belediye birimlerinin bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, güvenli ve bütünleşik çalışması için gerekli yazılım, donanım ve sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve analiz edilmesini sağlamak,
b) Belediye sınırları dâhilinde, CBS’nin kurulması, işletilmesi ve internet ara yüzleri üzerinden kurum, kuruluş veya vatandaşların kullanımına sunulmasını sağlamak,
c) Adres ve numaralamaya ilişkin mevzuat çerçevesinde adres yapısını oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak, mekânsal ilişkili olarak sayısal ortamda güncelliğini sağlamak ve mevzuat çerçevesinde ilgili veritabanlarına veri girişini sağlamak,
ç) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eş güdümlü olarak yürütmek,
d) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr