Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ahmet Tamer BEZMEZ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

 

GÖREV TANIMI
a)Belediye birimlerinin Bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, güvenli ve bütünleşik çalışması için gerekli yazılım, donanım ve sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve analiz edilmesi,
b)Belediye sınırları dahilinde, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve web arayüzler üzerinden kurum, kuruluş veya vatandaşların kullanımına sunulması,
c)Adres ve numaralamaya ilişkin mevzuatlar çerçevesinde adres yapısını oluşturmak, mekansal ilişkili olarak sayısal ortamda güncelliğini sağlamak ve yasal kurallar çerçevesinde ilgili veritabanlarına veri girişini sağlamak.
ç)Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak yürütmek,
d)Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr