İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2014-10-28
2014-11-26
2014-10-20
619 Sayılı Karar
Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı’ nın, Pamukkale İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, 1. Bölge, Zeytinköy Köyü, Çamlık Mevkii, M22d03d3d pafta, 154 ada 2 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,9 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2014-10-30
2014-11-28
2014-10-20
616 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gültepe Mahallesi, M22a21b2b-M22a21b2c pafta 570 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır
2014-10-31
2014-12-01
2014-10-22
633 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi ilçesi, Kayalar Mahallesi, 236 ada 1, 556 ada 1-2-3-4, 557 ada 1, 782 ada 2, 432 ada 3 nolu parseller ile 497, 498, 499, 972, 1100, 1238, 1241, 1248, 1149, 1250, 1252 nolu kadastro parselleri ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22/10/2014 tarih ve 633 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-10-31
2014-12-01
2014-10-20
621 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Afşinbey Mahallesi, M22B21C1D pafta, 217 ada 3 ve 229 ada 1-2 no’lu parseller üzerinde hazırlanan “Ticaret ve Konut Alanı ile Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/10/2014 tarih ve 621 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-11-03
2014-12-02
2014-11-20
615 Sayılı Karar
KOCABAYLAR Petrol Ürünleri ve Nakliyat Tic. A.Ş.’ nin, tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, M21b15ab pafta, 844 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-4354,2 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-11-04
2014-12-03
2014-10-22
639 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi, M22A22D pafta, 162 no’lu parsel üzerinde hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22/10/2014 tarih ve 639 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-11-05
2014-12-04
2014-10-22
638 Sayılı Karar
Mutlay ÖZBEŞ'in, Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi M22a-23d-03d pafta, 5712 ada 1-2-3 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması
2014-11-05
2014-12-04
2014-10-22
638 Sayılı Karar
Mutlay ÖZBEŞ'in, Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi M22a-23d-03d pafta, 5712 ada 1-2-3 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması
2014-11-05
2014-12-04
2014-10-22
638 Sayılı Karar
Mutlay ÖZBEŞ'in, Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi M22a-23d-03d pafta, 5712 ada 1-2-3 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması
2014-11-05
2014-12-04
2014-10-22
638 Sayılı Karar
Mutlay ÖZBEŞ'in, Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi M22a-23d-03d pafta, 5712 ada 1-2-3 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onandı.
2014-11-05
2014-12-04
2014-10-22
638 Sayılı Karar
Mutlay ÖZBEŞ'in, Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi M22a-23d-03d pafta, 5712 ada 1-2-3 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onandı.
2014-11-07
2014-12-08
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akköy Mahallesi NİP-6307-1 Plan İşlem Nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve UİP-6309,1 Plan İşlem Nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 24.10.2014 tarih ve 10698 sayılı Olurları ile 644 sayılı KHK’nin Ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca onaylanmıştır.