İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-03-28
2018-04-26
2018-03-19
327 Sayılı Karar
BAŞARANLAR İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. AŞ' nin, tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, Nebidede Mevkii, M22a22a4c pafta, 5558 ada 1 nolu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,138 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-03-28
2018-04-26
2018-03-20
353 Sayılı Karar
Ahmet Nazif Zorlu’nun talebi üzerine, Pamukkale İlçesi, Kaleköy Mahallesi, 224 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,118 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/03/2018 tarih 353 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-28
2018-04-26
2018-03-19
335 Sayılı Karar
NESA Eğitim Kurumları A.Ş’nin; tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, M22A21B1D pafta, 341 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,139 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/03/2018 tarih ve 335 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-03-29
2018-04-27
2018-03-19
334 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesi, 1919 nolu parselde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-29588,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/03/2018 tarih 334 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-29
2018-04-27
2018-03-19
329 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/01/2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen, Çameli Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-30612 Plan İşlem Numaralı, Çameli İlçesi' ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki konuya askı süreci içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2018-03-29
2018-04-27
2018-03-20
349 Sayılı Karar
Denizli İli,Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, İnceoğlupınarı Mevkii, M22A23D4C pafta, 5789 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan /5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2018-03-30
2018-04-28
2018-03-20
378 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/12/2017 tarih ve 1380 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-30194 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı-Eldenizli Mahalleleri ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'na askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile yeniden hazırlanan nazım imar planı
2018-03-30
2018-04-28
2018-03-20
354 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, Beylerli Mahallesi, 8493 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-03-30
2018-04-30
2018-03-19
343 Sayılı Karar
Denizli İli, Güney İlçesi, Tilkilik Mahallesi, 150 ada, 95 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-8896,7 ve UİP-11730,13 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/03/2018 tarih ve 343 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-03-30
2018-04-30
2018-03-19
330 Sayılı Karar
Mehmet DEDA'ya vekaleten Hakkı DEDA'nın, Denizli İli, Çivril İlçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 78 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,10 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/03/2018 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-02
2018-05-01
2018-03-20
371 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş ve Yeşildere Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-31228 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2018 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-04-02
2018-05-01
2018-03-19
325 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Aşağışamlı Mahallesi, 1750 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın UİP-886,351 plan işlem numaralı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2018 tarih ve 325 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-02
2018-05-01
2018-03-20
351 Sayılı Karar
Tavas Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Tavas İlçesi, Nikfer Mahallesi’ne yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-31791 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/03/2018 tarihli ve 351 sayılı kararıyla onaylanmıştır.