İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2015-03-25
2015-04-23
2015-03-17
260 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 23a1d pafta, 3170 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1013,30 ve UİP: 759,100 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-03-25
2015-04-23
2015-03-17
261 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, Armutlukkırı Mevkii, M22a16c4c pafta, 156 ada 2 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,31, UİP-886,59 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı,1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-03-25
2015-04-23
2015-03-18
281 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22a22b3c pafta, 281 ada 1 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bankalığının UİP-759,102 Pin No.lu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-18
277 Sayılı Karar
Cankurtaran Mahallesi Sınırları içindeki Konut+Ticaret Alanları ve çevresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine Uygun Hale getirilmesi ile ilgili 1/5000 nazım İmar Planı Değişikliğinin onandı
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-18
280 Sayılı Karar
Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 668 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,22 ve UİP-759,101 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/03/2015 tarih 280 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-19
292 Sayılı Karar
Serinhisar İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, 13 pafta, 335 ada 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10883,1 ve UİP-1134,1 plan işlem numrasaıyla kayıtlı , 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/03/2015 tarih 292 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-17
259 Sayılı Karar
ÇAĞATAY YILDIZ İnşaat Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin, tapunun Denizli İli, Çardak İlçesi, Beylerli Köyü, Beylerli Mevkii, 212 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-10851 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-18
284 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi M22D17C1A, 46 ada 42 nolu parselle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/03/2015 tarih 284 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-19
295 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10928 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/03/2015 tarih 295 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-18
278 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi, L23B10D2 pafta, 22 Ada, 12 nolu parselinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10850 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/03/2015 tarih 278 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2015-03-27
2015-04-27
2015-03-17
267 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2845 ada 2-3-4-8-9 nolu parseller ile 2848 Ada 4-6-7-8-9 nolu parsellerinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-759,99 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/03/2015 tarih 267 sayılı kararıyla onaylanmıştır.