İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-16
564 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C3B pafta, 281 ada 3 ve 4 no’lu parseller üzerinde hazırlanan “Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/09/2014 tarih ve 564 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-16
565 Sayılı Karar
İklim Petrol San.Tic.Ltd.Şti. ve İsmail Ali YAMAN 'ın Denizli İli,Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi 125 ada 9 ve 19 nolu parsellerle ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onandı.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-15
547 Sayılı Karar
Pamukkale İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Göçenyeri Mevkii, 6163 ada 1 nolu parselle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,6 ve UİP 759,17 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onandı.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-16
561 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediyesi’nin Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi, M22a21b pafta, 318 nolu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP-1014,16 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onandı.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-15
551 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Kavaklıdere Mevkii, 922 parsel ve çevresi ile ilgili 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-15
546 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, M22a16c4 pafta, 401 ada 1 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,22 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-15
545 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’ nın, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeni Mahallesi, M22b08d1b pafta, 880 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesi, Atatürk İlkokul Caddesi Mevkii, 82 ada 4-5-13-14-15-16-17-18 nolu parselleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,4 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, hazırlattıkları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-09-25
2014-10-24
2014-09-16
568 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediyesi’ nin, Adalet Mahallesi, M22a21b pafta, 361 ada 1 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,15 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.