İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
673 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi’ nde 3978 ve 4009 adaların bulunduğu alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,184 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-18
734 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, 1767 ada, 1 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UİP: 759,280 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
683 Sayılı Karar
Hürsan Havlu Üretim San.ve Tic. A.Şirketinin tapunun Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi 415 ada 2 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 15965,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
674 Sayılı Karar
Çameli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Denizli İli, Çameli İlçesi, 446 ada ve 447 nolu imar adaları arasından geçen yol ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-4392,6 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
722 Sayılı Karar
Mustafa ŞANDIRLI’nın tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi 197 ada 4 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1013,71 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
675 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı talebi üzerine, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi’ nde 288 ada 11 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,186 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
698 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İstiklal Mahallesi 843 ada ve İncilipınar Mahallesi 6693 ada 2 parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,77, UİP-759,300 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
687 Sayılı Karar
Astürk Enerji A.Ş.'yi vekaleten Abbas Gökhan AKMAN’nın; tapunun Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Baklan Kuyucak Mahallesi, 144 ada, 19, 24 ve 36 no.lu parsellerde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19412 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 687 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
688 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine hazırlanan; Denizli İli, Güney İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi 254 ada, 87 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-8896,4 ve UİP-11730,10 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
689 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2223 ada 1 parsele ait hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,298 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 689 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
693 Sayılı Karar
Kaynar Enerji A.Ş. ile Nirvana Solar Enerji A.Ş.'ni vekaleten Aykut Emre BİTER'in; tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A-14C, L23A-19B pafta, 1138 numaralı parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19414 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17.05.2016 tarih ve 693 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
694 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı talebi üzerine hazırlanan; tapuda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi, 306 ada, 177 ve 179 nolu parseller ile çevresine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,299 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
695 Sayılı Karar
Solaris Enerji A.Ş.'ni vekaleten Aykut Emre BİTER'in; tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A-19B pafta, 1284 numaralı parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19415 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 695 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
727 Sayılı Karar
İlimiz Pamukkale İlçesi, M22D02B, M22D02B1B, M22D02B2A ve M22A22C3D paftalarında, tapuda Kınıklı Mahallesi 1878 ada 1 parsel ve çevresinde sınırları planda belirtilen alanlar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,78 ve UİP-759,301 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.05.2016 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
702 Sayılı Karar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine hazırlanan; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saltak Mahallesi, 258 ada 564 parsele ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,84 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
698 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İstiklal Mahallesi 843 ada ve İncilipınar Mahallesi 6693 ada 2 parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,77, UİP-759,300 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
725 Sayılı Karar
Nurşen ÜSTEK 'in, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, tapunun M22a23d3d pafta, 2959 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,79 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2016 tarih ve 725 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
721 Sayılı Karar
Eyüp Çiftçi 'nin, Denizli İli, Çivril İlçesi, Aşağı Mahallesi, Hükümet Caddesi Mevkii, 148 ada 38 ve 39 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3149,18 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/05/2016 tarih ve 721 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
733 Sayılı Karar
Denizli Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, Köykırı Mevkii, 636 ve 641 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-18
726 Sayılı Karar
Hasan HARMANCI’nın tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahallesi 348 ada 100 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1306,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-30
2016-06-28
2016-04-19
568 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Çivril İlçesi merkez yerleşim yeri içerisinde bulunan Adamhacı, Düdüklü, İğdir, Taşocağı ve Kuzgunluk derelerine ait taşkın kanalları güzergahı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10011,4 ve UİP-1158,11 plan işlem numaralarıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 568 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-31
2016-06-29
2016-03-16
408 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi, 19 ada 105 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,78 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı le UİP-886,174 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2016 tarih 408 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-14
831 Sayılı Karar
Ali MAZIOĞLU’nun tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi 301 ada 9 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1013,76 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-13
799 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, L23a20c-L23a20d paftalarında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-10011,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri yapılması hakkında konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih 835 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-14
835 Sayılı Karar
Tavas İlçe sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, 728 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,4 ve UİP-459,19 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması hakkında konu Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih ve 835 sayılı kararıyla onaylanmıştır
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-13
796 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi, 3570 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-13
796 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi, 3570 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-13
791 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 5450 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-06-23
2016-07-22
2016-06-13
788 Sayılı Karar
Emin Batmazoğlu'nun tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Seki Mahallesi, 409-410-411-412 parseller ve çevresinde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20099 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2016 tarih 788 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-06-24
2016-07-25
2016-06-13
790 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Çögürlük Mevkii, M22D2B2B pafta, 4869 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-759,322 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24/06/2016 tarih ve 790 sayılı kararı ile onaylanmıştır.