İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2014-10-28
2014-11-26
2014-10-20
619 Sayılı Karar
Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı’ nın, Pamukkale İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, 1. Bölge, Zeytinköy Köyü, Çamlık Mevkii, M22d03d3d pafta, 154 ada 2 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,9 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2014-10-30
2014-11-28
2014-10-20
616 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gültepe Mahallesi, M22a21b2b-M22a21b2c pafta 570 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır