İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-09-30
2016-10-31
2016-09-20
1147 Sayılı Karar
Çaybaşı Kestanederesi Kültür Sanat ve Yardımlaşmayı Destekleme Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin, tapunun Denizli İli, Buldan İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 131 ada 33 nolu parsele ait hazırlatmış olduğu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.09.2016 tarih ve 1147 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-09-30
2016-10-31
2016-09-21
1172 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B Pafta, 318 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,86 PİN numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-09-30
2016-10-31
2016-09-21
1168 Sayılı Karar
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, İlimiz Çivril İlçesi, Gümüşsu Mahallesinde bulunan, Gümüşsu Şelalesi ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-21804 ve UİP-21805 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.09.2016 tarih ve 1168 sayılı kararı onaylanmıştır.
2016-09-30
2016-10-29
2016-09-20
1146 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi, 1216 ada, 19, 20, 21, 22 no.lu ve 1209 ada, 31, 32, 33 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3149,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/09/2016 tarih ve 1146 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-09-30
2016-10-29
2016-09-21
1160 Sayılı Karar
şEYH BEDRETTİN CADDESİ'NİN GENİŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2016-09-30
2016-10-31
2016-09-20
1141 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi 337 ada 5 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-1134,12 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/09/2016 tarih 1141 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-10-03
2016-11-01
2016-02-16
236 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi 1614 ve1615 adalar ve çevresi ile ilgili NİP: 1013,61 ve UİP:759,247 PİN numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onandı.
2016-10-03
2016-11-01
2016-09-21
1161 Sayılı Karar
Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, Bayramsuyu mevki, M22-c4-1b pafta, 7074-7075 no.lu parsellerinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-21768 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 03/10/2016 tarih ve 1161 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-10-03
2016-11-01
2016-09-21
1178 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2016 tarih 729 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,67 plan işlem numaralı, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi Denizli-Ankara Karayolu kenarına ait, 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/09/2016 tarih ve 1178 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan bazı itirazlar uygun görülerek, tapuda; Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, 264 nolu parsel ve çevresi, Çömleksaz Mahallesi, 563 ada 16 nolu parsel ve çevresi, Çömleksaz Mahallesi, 631 ada 1 nolu parsel ve çevresi, Kale Mahallesi 785 ve 790 nolu parseller ve çevresi, Çömleksaz Mahallesi 623 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili plan değişiklikleri onaylanmıştır.
2016-10-03
2016-11-01
2016-09-21
1165 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, 453 ada 2 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,91 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-886,210 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/09/2016 tarih 1165 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-10-03
2016-11-01
2016-09-21
1167 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, 241 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanı ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,92 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-886,209 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/09/2016 tarih 1167 sayılı kararıyla onaylanmıştır.