İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2015-09-04
2015-10-05
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 110 ada, 158 parselle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-14177 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 912 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-09-04
2015-10-05
2015-08-18
901 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hallaçlar-1200 Evler Mahallelerinde, M22a25b3b, M22a21a4a-4c-4d, M22a21d1b, M22a21d2a-2c-2d, M22a21c4b paftaları kapsayan alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1014,45 – UİP: 886,107 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılmıştır.
2015-09-15
2015-10-14
2015-09-15
1026 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas ilçesi, Medet Mahallesi, 170 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP:14898 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2015 tarih ve 1026 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1050 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi, M22A11A3C pafta, 108 ada 1 nolu parselde NİP: 1014,23 ve UİP: 886,45 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı İmar planının onandı.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-14
1003 Sayılı Karar
Tavas İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, 2727Ed pafta, 349 ada 4 nolu parseldeki Tavas İtfaiyesi’ nin bulunduğu alanla ile ilgili, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP: 459,13 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-14
1002 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi’ ne ait olan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Bereketler Mahallesi 522 ada 1 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,117 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-14
1007 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 104 ada, 1 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,51 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih ve 1007 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-14
1001 Sayılı Karar
Sarayköy Belediyesi’ nin talebi üzerine hazırlanan, Sarayköy İlçesi, Atatürk Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ ne ait, tapunun Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, Kocabağ Caddesi Mevkii, 14 pafta, 420 ada 162 parsel ile ilgili, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 4354,5 PİN Numaralı, 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-14
1000 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Sırakapılar Mahallesi, 5227 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1014,49 – UİP: 886,119 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1051 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 809 nolu parsel ile bu alanın güneyinde kalan park alanı ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1013,47 – UİP: 759,189 PİN Numaralı, imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-15
1036 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, 304 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın UİP-759,185 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye 15/09/2015 tarih ve 1036 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1060 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi 1739 ve 1738 adalar ve çevresi ile ilgili NİP: 1014,50 ve UİP: 886,121 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı onandı.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1059 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İleçsi, Aktepe Mahallesi, 6157 ada, 3 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,46 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2015 tarih ve 1059 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1048 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 – 3336 adalar ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1049 Sayılı Karar
Denizli ili, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, Kocadüz Mevkii, M21b-19d pafta, 265 ada, 1 nolu parseli ile ilgili, Ticaret Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-15
1037 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesinde bulunan 4444-4449-4451 nolu adaların alanlar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP: 759,186 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/09/2015 tarih ve 1037 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1066 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alaattin - Kırca Kavşağı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,13 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/09/2015 tarih ve 1066 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1067 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Oğuz Kavşağı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,11 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/09/2015 tarih ve 1067 sayılı kararı ile
2015-10-01
2015-10-30
2015-09-16
1068 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 306 ada, 177-144 parseller ve çevresiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 759,187 – UİP: 1013,45 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/09/2015 tarih ve 1068 sayılı kararı ile onaylanmıştır.