İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-20
938 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2016 tarih 727 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1878 ada 1 parsel çevresinde sınırları planda belirtilen alanlar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,78 ve UİP-759,301 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan bir kısmı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2016 tarih ve 938 sayılı kararı ile uygun bulunarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmıştır.
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-19
916 Sayılı Karar
Çal İlçesi, İsmailler Mahallesi, 19 ada 194 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP: 3112,6 PİN numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-19
912 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 172 ada ile ilgili , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP: 6899,7 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-20
952 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi'ne uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,80 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-20
943 Sayılı Karar
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, Köykırı mevkii, M22A-17b ve M22A-17c paftalarında kalan, 614-625-626-630-635-1645-1646-1653-1654-2089 parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,86 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/07/2016 tarih ve 943 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-19
914 Sayılı Karar
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Merkezefendi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1939 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,203 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/07/2016 tarih ve 914 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-08-03
2016-09-01
2016-07-19
906 Sayılı Karar
Özçınar Elektrik Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi Tapunun M22A-19D-1D paftası, 287 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,83 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/07/2016 tarih ve 906 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-05
2016-09-05
2016-07-20
944 Sayılı Karar
Balres Elektrik Üretim A.Ş.’nin; tapunun Denizli İli, Honaz İlçesi, Dereçiftlik Mahallesi, 110 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20794 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı, GES amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2016 tarih ve 944 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-08-05
2016-09-05
2016-07-20
945 Sayılı Karar
Balres Elektrik Üretim A.Ş.’nin; tapunun Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 1029 ve 1031 nolu parsellerde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20795 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı, GES amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2016 tarih ve 945 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-08-23
2016-09-21
2016-08-17
1087 Sayılı Karar
Balres Elektrik Üretim A.Ş.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 202 ada 1 nolu parselde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-21258 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.08.2016 tarih ve 1087 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-24
2016-09-22
2016-08-16
1062 Sayılı Karar
Denizli İli, Bekilli İlçesi,Yeni Mahalle,Tapunun L22c-9a, L22c-9b Nolu paftaları,265 ada 86-88-90-91-95-96-104-107-111-112-113-212-223-224 ve 266 ada 23 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/08/2016 tarih ve 1062 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-24
2016-09-22
2016-08-17
1074 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Dereçiftlik Mahallesi, 110 ada 3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 17/08/2016 tarih ve 1074 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-25
2016-09-23
2016-08-16
1048 Sayılı Karar
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ nın talebi üzerine, Denizli İli, Sarayköy İlçesi Gerali Mahallesi 387 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-20807 ve UİP-20808 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25/08/2016 tarih 1048 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-16
1049 Sayılı Karar
Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Yatağan Mahallesi, 248 ada 2 ve 6 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/08/2016 tarih ve 1049 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-17
1082 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saltak Mahallesi, 92 pafta, 258 ada 236 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye MEclisi' nin 17/08/2016 tarih ve 1082 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-15
1030 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi 306 ada, 227 nolu parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2016 tarih ve 1030 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-16
1054 Sayılı Karar
Mevcut 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı' nda "Mezarlık Alanı" olarak planlı bulunan Asri Mezarlık' ta, Gökpınar Barajı Koruma Alanları haricinde kalan kısımla ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/08/2016 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-15
1027 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi’ nde 6674 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/08/2016 tarih ve 1027 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-26
2016-08-15
1029 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Yeşilköy Mahallesi, 1742 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/08/2016 tarih ve 1029 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-08-26
2016-09-24
2016-08-15
1033 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesi’nin talebi üzerine hazırlanan; Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, Eski Acıpayam Caddesi ve Şehit Pilot Teğmen İbrahim Öztürk Caddesine cepheli parsellerin yer aldığı bölge ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,338 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onandı.