İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-19
94 Sayılı Karar
Honaz İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Honaz İlçesi, Ahırtaşı Mevkii, M22b21ca pafta, 314 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-4849,2 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-19
93 Sayılı Karar
Honaz İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Honaz İlçesi, Ahırtaşı Mevkii, M22b21ca pafta, 313 ada 1 parsel ve 317 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-6264,4, UİP-4849,1 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
147 Sayılı Karar
Zeki ÇOBAN’ ın, tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, L23a25a2c pafta, 77 ada 8 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3149,12 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
122 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 6172 ada 10 parsel ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
127 Sayılı Karar
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün Goncalı-Denizli hat kesiminden ayrılmak suretiyle yeni kurulmakta olan Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, M22A17A-M22A17B paftalarda yer alan demiryolu bağlantı hatlarının imar planlarına işlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,29 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği onandı.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
132 Sayılı Karar
Denizli İli, Baklan İlçesi, 138 ada 1 ve 225 ada 1 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-8953,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/01/2016 tarih 132 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-19
100 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 7451 ada 1-2 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,66 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-886,145 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/01/2016 tarih 100 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
129 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1375 ada 24-35-34-33-32-31, 7701 ada 1, 1429 ada 30-31 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,54 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-759,234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/01/2016 tarih 129 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-19
105 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, 474 ada 2-3, 518 ada 3 nolu parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,67 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-886,146 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/01/2016 tarih 105 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
124 Sayılı Karar
Kale Belediyesi'nin talebi üzerine tapunun Denizli İli, Kale İlçesi, Kale Mahallesi, 39-41 paftalar 768, 815, 817, 835 ve 864 parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-4391,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/01/2016 tarih 124 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
130 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesinin talebi üzerine, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B paftada hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,55 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/01/2016 tarih 130 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
131 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli İli, Çivril İlçesi Yukarı Mahalle 1299 ada 1 parsel ve 1287 ada 3 ve 4 parsellerin yer aldığı bölge ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3149,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/01/2016 tarih 131 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-18
71 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, tapunun M22a.17c.3b pafta, 150 ada, 3-4-5-6 ve 14 nolu parselleri ile 154 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellerinde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,63 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
128 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, 392 ada 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP: 886,147 ve NİP: 1014,68 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-19
95 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, Taşlık Mevkii, 1920 parselinde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-13424 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
2016-01-28
2016-02-26
2016-01-20
123 Sayılı Karar
Tavas İlçesi, Vakıf Mahallesi Kıralanı Mevkii 3662 nolu parselinde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-17016 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
2016-02-02
2016-03-02
2016-01-18
74 Sayılı Karar
Tümaş Mermer San. ve Tic. A.Ş.'nin tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy köyü, 3 pafta, 176-1288-1289-1290-1291-1292-1294 no.lu ve 6431 ada, 1 no.lu parseller ile ilgili Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,65 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-02-02
2016-03-02
2016-01-20
120 Sayılı Karar
Günal KONYA'nın, Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi, tapunun L21C-24-b-1 no'lu paftası, 333 ada 13 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik bakanlığı NİP: 17105 ve UİP: 17106 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planının onandı.