İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
681 Sayılı Karar
Planlama alanı; Denizli İli, Çardak İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Tapunun 29L-4 nolu paftası, 162 ada 6-14-15-16 nolu parsellerini kapsamaktadır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
687 Sayılı Karar
S.S. Karahöyükafşarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Karahöyükafşarı Mahallesi, Mezarlıkaltı Mevkii,Tapunun M22C-24B-3C nolu pafta,7145 nolu parselde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP:13000 plan işlem numaralı kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanDI.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
671 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, 961 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-6264,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 671 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
647 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3250 ada, 3 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,157 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 647 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
666 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D-M22D03A paftalarda yer alan Eski Acıpayam Caddesi-Şehit Pilot Teğmen İbrahim Öztürk Caddesi 6630-6624-6676 ve 6674 sokakların genişetilmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,27 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-16
674 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-12857 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 674 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-15
635 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, Çınar Mahallesi, 54 ada, 7-9 parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-6899,3 ve UİP-774,4 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2015 tarih ve 635 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-25
2015-07-24
2015-06-15
633 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakova Mevkii, 106 ada, 1 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,31 ve UİP-759,156 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2015 tarih ve 633 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-26
2015-07-27
2015-06-15
630 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayalar Mahallesi, 419 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/06/2015 tarih ve 630 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-26
2015-07-27
2015-06-16
683 Sayılı Karar
Çardak İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 19-20 M-N pafta ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/06/2015 tarih ve 683 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-26
2015-07-27
2015-06-15
632 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6799 adanın kuzeyindeki tescil harici alan ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/06/2015 tarih ve 632 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-26
2015-07-27
2015-06-15
636 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7445 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisini' nin 15/06/2015 tarih ve 636 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-06-29
2015-07-28
1900-01-01
Sayılı Karar
DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM ALANI ÇEVRE DÜZENİ PLANI
2015-06-29
2015-07-28
1900-01-01
Sayılı Karar
DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ JEOTERMAL KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM ALANI NAZIM İMAR PLANI
2015-06-29
2015-07-28
1900-01-01
Sayılı Karar
DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ ALANI UYGULAMA İMAR PLANI
2015-06-30
2015-07-29
2015-01-21
98 Sayılı Karar
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün Goncalı-Denizli hat kesiminden ayrılmak suretiyle yeni kurulmakta olan Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, M22A17A-M22A17B paftalarda yer alan Denizli Islah Organize Sanayi bölgesine demiryolu bağlantı hatlarının imar planlarına işlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,29 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onandı.