İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
635 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Kaleköy Mahallesi, 115 ada 3 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,105 plan işlem numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
622 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, tapunun 27.28.K pafta, 22 ada 3 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 622 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
624 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, tapunun N22b-7b-3a ve N22b-7b-3b paftaları, 731 ada 2 parsel, 738 ada 1 parsel ve 711 ada 2-3 nolu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,24 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih 624 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
621 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan Mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih ve 384 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/06/2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
645 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A17C pafta, 228, 232, 239 ve 242 nolu parsellerin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 ha alanı kapsayan bölgede, Küçük Sanayi Alanları kurulabilmesi amacıyla hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,117 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 645 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
618 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi, Bozalan Mahallesi, 155 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26800 ve UİP-26801 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 618 sayılı kararıyla onaylanmıştır