İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-04-28
2016-05-27
2016-04-19
559 Sayılı Karar
Çameli İlçesi, Merkez, 248 ada 1, 49 ada 9, 521 ada 1 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-4393,2, UİP-4392,5 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.04.2016 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-04-28
2016-05-27
2016-04-19
569 Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, Hüseyinler Mahallesi, Çal-Akkent Şose Mevkii, 179 ada 1-2-3-4 nolu parsellerin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3112,5, UİP-1127,5 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.04.2016 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-04-28
2016-05-27
2016-04-19
535 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 5 ada, 63, 64, 68, 69, 191, 192, 193 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,68 PİN numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
2016-04-28
2016-05-27
2016-04-18
499 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi, M21b25b ve M21b25c paftalarında bulunan Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,80 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.04.2016 tarih ve 499 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-28
2016-04-18
496 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan Merkezefendi Mahallesi 5528 ada 1 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1014,79 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-04-29
2016-05-28
2016-04-18
512 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebini üzerine hazırlanan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, 501 ada, 5, 6, 7 ve 8 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP:3135,17 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-30
2016-04-19
545 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde planlı bulunan Ticaret+Konut adalarının bulunduğu bölgede hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,75 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 545 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-30
2016-04-18
518 Sayılı Karar
Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Zafer Mahallesi 278 ada 2 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-12165,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2016 tarih 518 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-30
2016-04-18
515 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 668 ile 1128 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,73 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-759,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2016 tarih 515 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-30
2016-04-18
515 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 668 ile 1128 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,73 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-759,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2016 tarih 515 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-04-29
2016-05-30
2016-04-19
543 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi sınırları içerisinde bulunan, M22a22a-M22a22b paftalarında 29 Ekim Bulvarı ile Mehmet Gazi Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayarak ulaşımı rahatlatmak amacıyla açılacak olan taşıt yolu ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,81 ve UİP-886,176 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 543 sayılı kararıyla onaylanmıştır.