İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-21
775 Sayılı Karar
İMANCI Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin, tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Kızılca Köyü, Hacıbağarkası Mevkii, 1 pafta, 127 nolu parselde hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-6885 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-18
731 Sayılı Karar
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın, Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, M22a16c4d pafta, 161 ada 2 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,18 ve UİP-886,34 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-18
732 Sayılı Karar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün, Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Çakmak Mahallesi, M22a21a2a pafta, 289 ada 1 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,35 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-21
777 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D pafta, 6083 ada 7 no’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/11/2014 tarih ve 777 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-18
729 Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, İsmailler Mahallesi, 4 pafta, 12 ada 15, 29 ada 15, 30 ada 5, 57 ada 26-27-33-34-38, 58 ada 1-2-3-4-5-6-7, 59 ada 1-2, 60 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 71 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/11/2014 tarih ve 729 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-12-02
2014-12-31
2014-11-18
735 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi, M22B16D pafta, 24-25-28-77-78-81-82-337 parseller ve çevresiyle ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/11/2014 tarih ve 735 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.
2014-12-03
2015-01-02
2014-11-21
784 Sayılı Karar
ATSCO Enerji Sanayi ve Ticaret Aş.’nin, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi Kocadere Mevkii, 10 pafta, 2951 nolu Parselinde hazırlatmış olduğu “Enerji Depolama Alanı” amaçlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,5 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onandı.