İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-11-25
2016-12-25
2016-11-14
1412 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2223 ada 1 nolu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,90, UİP-759,368 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-11-25
2016-12-25
2016-11-14
1424 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Zeytinköy Mahallesi 3700 ada 2 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP- 22936, UİP 22938 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
2016-11-25
2016-12-25
2016-11-14
1441 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Alikurt Mahallesi'ne yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-17538,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih 1441 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-11-25
2016-12-25
2016-11-15
1444 Sayılı Karar
Bozkurt İlçesi, Baklankuyucak Mahallesi 110 ada 427 ve 428 parsellerle ilgili 1/5000 NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP
2016-11-28
2016-12-27
2016-11-14
1433 Sayılı Karar
Denizli İli, Kale İlçesi, Toki Mahallesi, Topraklık Mevkii, 50L-IV pafta, 252 ada 18 ve 19 parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4391,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı,1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih ve 1433 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1428 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 6706 ada ve çevresiyle ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,99 ve UİP-886223 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1428 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1420 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun Ağapınarı Mevkii, M22B17D1C Pafta, 397 ada 4 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1431 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi sınırları dahilinde, Büyükşehir Belediyesi' nin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan yola terk işlemleriyle ilgili plan değişikliklerinden etkilenen parsellere plan notu eklenmesiyle ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-15
1448 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi, L21C-24-B-1C pafta, 281 ada 7 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1426 Sayılı Karar
Gümüşsu Arıtma Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.'nin, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M22A17B pafta, 649 nolu parselle ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,54 ve UİP-886,134 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1426 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1425 Sayılı Karar
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün, Goncalı-Denizli hat kesiminden ayrılmak suretiyle yeni kurulmakta olan Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, M22A17A-M22A17B paftalarda yer alan demiryolu bağlantı hatlarının imar planlarına işlenmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,115 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1425 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1418 Sayılı Karar
SPARKLE Enerji A.Ş.'ne vekaleten Hüseyin DURSUN'nun tapunun Denizli İli, Çal İlçesi, Belevi Mahallesi, 525 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-22934 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1418 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1419 Sayılı Karar
Hülya ŞENDİR'in tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A19B pafta 1225 parselle ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-22933 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1419 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1415 Sayılı Karar
Hülya ŞENDİR'in tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18D pafta, 3823-3825 parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-22931 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1415 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-11-28
2016-12-28
2016-11-14
1417 Sayılı Karar
Hülya ŞENDİR'in tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18C pafta 3770 parselle ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-22932 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1417 sayılı kararıyla onaylanmıştır.