İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-09-06
2016-10-05
2016-02-16
235 Sayılı Karar
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Yeni Mahalle, Çamlık Mahallesi ve Pınaryazı Mahallesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/02/2016 tarih ve 235 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-09-08
2016-10-07
2016-08-15
1032 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2298 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,90 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-886,204 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2016 tarih 1032 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-09-08
2016-10-07
2016-08-16
Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesinde 2 pafta, 472 ve 1048 nolu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-21273 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/08/2016 tarih 1061 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-09-21
2016-10-20
2016-04-19
544 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi, 616 ada 24 parsel ve çevresi ile ilgili ulaşımı rahatlatmak amacıyla hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,82 ve UİP-886,177 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 544 sayılı kararıyla onaylanmıştır.