İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-08-22
2017-09-20
2017-08-14
837 Sayılı Karar
Muhammet Deniz ORHAN'ın, Denizli İli, Çivril İlçesi, Cumalar Mahallesi, L23B18B2 pafta, 126 ada, 4 parselle ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28052 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2017 tarih ve 837 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-08-23
2017-09-21
2017-08-14
843 Sayılı Karar
Denizli İli, Serinhisar İlçesi, tapunun Kızılhisar Mahallesi, 1023 ada 3 parsel ve 8404 parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-1134,19 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2017 tarih ve 843 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-08-23
2017-09-21
2017-08-15
857 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mahallesi, 1283 ada, 226 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3149,21 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2017 tarih ve 857 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-08-23
2017-09-21
2017-08-14
830 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, M22A17C2C pafta, 6017 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusundaki park alanı içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,278 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2017 tarih ve 830 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-08-23
2017-09-21
2017-08-15
860 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi sınırları içerisinde, Denizli İdare Mahkemesi’nin Esas No:2015/1088 Karar No:2016/915 sayılı kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/04/2017 tarih ve 423 sayılı kararı ile iptal edilen alanlar ve çevresine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-28106, UİP-759,475 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-08-23
2017-09-21
2017-08-15
858 Sayılı Karar
Denizli İli, Kale İlçesi, Kale Köyü, 50L-2D pafta, 348 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4391,7 Plan İşlem Numaralı 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 858 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-08-24
2017-09-22
2017-08-15
855 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Çivril İlçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 270 ada, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3149,22 ve UİP-1158,25 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 855 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-08-24
2017-09-22
2017-08-14
831 Sayılı Karar
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı talebi üzerine, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi' nde yer alan Asri Mezarlık' taki Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-759,474 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2017-08-24
2017-09-22
2017-08-14
833 Sayılı Karar
Tavas Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Tavas İlçesi, Yeni Mahallesi, 24 ve 25 nolu adaların Çarşı Caddesine bakan kısımları ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,10 plan işlem numarası ile kayıtlı,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2017 tarih ve 833 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-08-24
2017-09-22
2017-08-14
840 Sayılı Karar
Denizli İdare Mahkemesi'nin 09/03/2017 tarih ve 2017/508 Esas – 2017/604 Karar sayılı kararı doğrultusunda, tapuda Tavas İlçesi, Baharlar Mahallesi, Yaka Mevkii, 4 pafta, 985 nolu parseli ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-28125,1 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2017 tarih ve 840 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-08-24
2017-09-22
2017-08-14
836 Sayılı Karar
Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi 636-638-642-644-645-653 adalarda Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-10883,5 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-1134,20 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2017 tarih 836 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-08-25
2017-09-25
2017-08-14
834 Sayılı Karar
DENAR Enerji A.Ş.'nin Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi 112 ada 25 parselle ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28107 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2017 tarih ve 834 sayılı kararıyla onaylanmıştır.