İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1073 Sayılı Karar
Avrasya Güneş Enerjisi Sistemleri A.Ş. ile hissedarı olan 5 farklı şirketin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 119 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29062 ve UİP-29063 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2017 tarih 1073 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1065 Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, Aşağıseyit Mahallesi, L22C20C, L22C20D paftalarını kapsayan yaklaşık 38 ha alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29104 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2017 tarih 1065 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1069 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Deliktaş Mahallesi, 3484 nolu ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,110 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2017 tarih 1069 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1077 Sayılı Karar
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 126 ada, 56 nolu parsel ve çevresinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 126 ada, 56 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25181,1 ve UİP-25182,1 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2017 tarih 1077 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır
2017-10-26
2017-11-24
2015-10-16
1061 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Fatih Mahallesi, 4501 ve 4502 parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-3136,9 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/10/2017 tarih ve 1061 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1101 Sayılı Karar
Denizli İli, Baklan İlçesi, Dağal Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29103 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17/10/2017 tarih ve 1101 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1071 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,109 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/10/2017 tarih ve 1071 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1105 Sayılı Karar
Serinhisar Belediyesi’nin, tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, Bayramsuyu mevki, M22-c4.1b. pafta, 7058 ve 7059 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-29128 ve UİP-29133 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/10/2017 tarih ve 1105 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1070 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1794 ada, 8 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/10/2017 tarih ve 1070 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1119 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, Köyaltı Mevkii, M22A16C pafta, 311 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/10/2017 tarih ve 1119 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1095 Sayılı Karar
Denizli İli Merkezefendi İlçesi Şirinköy Mahallesi Karataş Mevkii 5463 ada 2 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 17/10/2017 tarih ve 1095 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1067 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan Hisar Sur Duvarları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/10/2017 tarih ve 1067 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1096 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Aşağı Mahallesi, 137 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,6 ve UİP-1158,29 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/10/2017 tarih 1096 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1098 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mahallesi, 215 ada, 19-21-25-29-30-34-43-44-47-48 nolu parsellerde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,7 ve UİP-1158,30 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/10/2017 tarih ve 1098 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1102 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7959 ada 1 parsel ile Çakmak Mahallesi 684 ada 1 parsel ve 687 ada 1 parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,126 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-886,316 numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/10/2017 tarih 1102 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1079 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 7958 ada 1 parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,315 numaralı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/10/2017 tarih 1079 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1068 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, M21B15B pafta, 165 ada 30 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29053,1 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/10/2017 tarih 1068 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-16
1066 Sayılı Karar
Denizli İli, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinin Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği kapsamında revize edilmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İÇDP-1307,6 numaralı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/10/2017 tarih 1066 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-26
2017-11-24
2017-10-17
1114 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Bozkurt Mahallesi, 3702 nolu parsel ve çevresinde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3136,8 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-1185,16 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/10/2017 tarih 1114 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-27
2017-11-27
2017-08-15
875 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi, Gazi Mahallesi, 498 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/08/2017 tarih ve 875 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-31
2017-11-29
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28/09/2017 tarih ve 2017-13/03 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy İlçesi Sazak Mahallesi 175 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Güneş Enerjisi Santrali amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 25/10/2017 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.