İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
868 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Saraylar Mahallesi, 92 ada, 12 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-3149,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 868 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
864 Sayılı Karar
Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yeni Mahallesi, Atatürk Caddesi, Kale Yolu'nda, Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-12165,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 864 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
877 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2845 ada, 9 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın UİP-759,176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 877 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
877 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2845 ada, 9 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın UİP-759,176 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 877 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
872 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 288 ada, 9-10 parseller ile 846 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,43 VE UİP-886,105 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 872 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-18
896 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-12857 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 896 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-18
903 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 895 ada, 5 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,42 ve UİP-759,184 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 903 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-18
929 Sayılı Karar
Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Zeytinköy Mahallesi 3700 ada 2 parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP- 1013,41, UİP 759,175 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-18
914 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi, 1244 parsel de bulunan Hastahane alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
866 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, 708 ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 866 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
876 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi’ nde 1733 ada 1 parsel ve Karaman Mahallesi’ nde 3978 ve 4009 adalar ve çevresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1014,44 – UİP: 886,106 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
866 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, 708 ada 1 nolu parsel ile ilgil/i 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 866 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2015-08-28
2015-09-28
2015-08-17
878 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesinde 277 ada 2-3, 278 ada 1, ve 279 ada 1 nolu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP: 1014,46 – UİP: 886,108 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2015 tarih ve 878 sayılı kararı ile onaylanmıştır.