İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-02-22
2019-03-23
2018-12-10
Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 567 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10/12/2018 tarih ve 2018/11-1 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-02-25
2019-03-26
2019-02-18
113 Sayılı Karar
Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mahallesi, 1318 ada, 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/02/2019 tarih ve 113 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-02-25
2019-03-26
2019-02-18
95 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, 268 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-17875,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
2019-02-25
2019-03-26
2019-02-18
104 Sayılı Karar
Denizli ili, Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi, 575 ada 1 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26905,3 Pin Numaralı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/02/2019 tarih 104 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-02-25
2019-03-26
2019-02-18
99 Sayılı Karar
Denizli ili, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 57-209-210-328-329-330-331-332-333 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15962,13 Pin Numaralı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/02/2019 tarih 99 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-02-25
2019-03-26
2019-02-18
115 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karataş Mahallesi, Değirmenköy Mevkii, M22D09B-M22D09C pafta, 163 ada, 2 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-36913 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/02/2019 tarih 115 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-02-26
2019-03-27
2019-02-18
97 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi sınırları içerisinden karayolu ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/02/2019 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2019-03-11
2019-04-09
2019-02-18
102 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-33999 ve UİP-34000 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Saruhan Koruma Amaçlı İmar Planı