İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
538 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Baklan Kuyucak Mahallesi, Deller Mevkii, M23a12d Pafta, 136 ada 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
565 Sayılı Karar
BULDAN İLÇESİ, GÖLBAŞI MAHALLESİ, 776 ADA, 9 NOLU PARSELLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
537 Sayılı Karar
İbrahim Eskitürk 'ün, Denizli İli, Çivril İlçesi, Çarşı Mahallesi, kadastronun L23a-20c-3d no.lu paftası, 161 ada 25 no.lu parseliyle ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3149,17 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19-04-2016 tarih ve 537 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
540 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi, Gazi Mahallesi, 2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594, 2595 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-18900 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 19/04/2016 tarih ve 540 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-18
501 Sayılı Karar
Ahmet Kılınç 'ın, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, Çatalark Mevkii M22-A-13C-3C pafta, 973 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,70 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18-05-2016 tarih ve 501 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
575 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi 4610 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
541 Sayılı Karar
Denizli İli, Kale İlçesi, Kale Mahallei, 4756 ve 4757 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-18899 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2016 tarih ve 541 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-18
497 Sayılı Karar
Denizli İli Buldan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi L21C22B2B pafta 858 ada 8 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.04.2016 tarih 497 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-02
2016-05-31
2016-04-19
557 Sayılı Karar
Denizli İli Pamukkale İlçesi Hürriyet Mahallesi 5702 ada 11 nolu parselle ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 557 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-03
2016-06-01
2016-04-18
505 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yassıhüyük Mahallesi sınırları içerisinde 143 adanın tamamı ile 165 ada 1 parselin bir kısmını kapsayan alanlar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,18 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2016 tarih ve 505 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-03
2016-06-01
2016-04-18
513 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları dahilinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 18.03.2015 tarih ve 281 sayılı, 13.07.2015 tarih ve 753 sayılı, 15.09.2015 tarih ve 1036 sayılı, 18.11.2015 tarih ve 1248 sayılı, 18.11.2015 tarih ve 1252 sayılı ve 15.12.2015 tarih ve 1371 sayılı kararlarına ait plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,279 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2016 tarih ve 513 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-10
2016-06-08
1900-01-01
0 Sayılı Karar
Denizli İli Buldan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 313 ada 27 parsel numaralı taşınmaza ilişkin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 16.03.2016 tarih ve 229/10 sayılı kararı doğrultusundan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7. maddesi uyarınca 20.04.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır.
2016-05-17
2016-06-15
2016-03-16
405 Sayılı Karar
Çivril Belediyesi' nin talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, Aşağı Mahalle 139 ada 1 parsel ve çevresi ile Çatlar Mahallesi 1277 ada 144 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2016 tarih 405 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-26
2016-06-24
2016-04-18
515 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 668 ile 1128 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,73 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-759,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2016 tarih 515 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-26
2016-06-24
2016-04-18
515 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 668 ile 1128 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,73 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-759,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2016 tarih 515 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-26
2016-06-24
2016-05-17
691 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 654 ada 1 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-886,185 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/05/2016 tarih 691 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-26
2016-06-24
2016-05-17
685 Sayılı Karar
Deski Genel Müdürlüğü ’nün talebi üzerine hazırlanan, Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahallesi, M22D21B2B pafta, 884 ada, 2 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1306,6 ve UİP-459,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2016 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
673 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi’ nde 3978 ve 4009 adaların bulunduğu alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,184 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-18
734 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, 1767 ada, 1 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UİP: 759,280 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
683 Sayılı Karar
Hürsan Havlu Üretim San.ve Tic. A.Şirketinin tapunun Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi 415 ada 2 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 15965,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
674 Sayılı Karar
Çameli İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Denizli İli, Çameli İlçesi, 446 ada ve 447 nolu imar adaları arasından geçen yol ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-4392,6 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
722 Sayılı Karar
Mustafa ŞANDIRLI’nın tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi 197 ada 4 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1013,71 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
675 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı talebi üzerine, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi’ nde 288 ada 11 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,186 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
698 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İstiklal Mahallesi 843 ada ve İncilipınar Mahallesi 6693 ada 2 parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,77, UİP-759,300 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
687 Sayılı Karar
Astürk Enerji A.Ş.'yi vekaleten Abbas Gökhan AKMAN’nın; tapunun Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Baklan Kuyucak Mahallesi, 144 ada, 19, 24 ve 36 no.lu parsellerde hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19412 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 687 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
688 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine hazırlanan; Denizli İli, Güney İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi 254 ada, 87 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-8896,4 ve UİP-11730,10 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
689 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2223 ada 1 parsele ait hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,298 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 689 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
693 Sayılı Karar
Kaynar Enerji A.Ş. ile Nirvana Solar Enerji A.Ş.'ni vekaleten Aykut Emre BİTER'in; tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A-14C, L23A-19B pafta, 1138 numaralı parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19414 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 17.05.2016 tarih ve 693 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
694 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı talebi üzerine hazırlanan; tapuda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi, 306 ada, 177 ve 179 nolu parseller ile çevresine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,299 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
695 Sayılı Karar
Solaris Enerji A.Ş.'ni vekaleten Aykut Emre BİTER'in; tapunun Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A-19B pafta, 1284 numaralı parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-19415 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 695 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
727 Sayılı Karar
İlimiz Pamukkale İlçesi, M22D02B, M22D02B1B, M22D02B2A ve M22A22C3D paftalarında, tapuda Kınıklı Mahallesi 1878 ada 1 parsel ve çevresinde sınırları planda belirtilen alanlar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,78 ve UİP-759,301 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.05.2016 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
702 Sayılı Karar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine hazırlanan; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saltak Mahallesi, 258 ada 564 parsele ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,84 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2016 tarih ve 702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-17
698 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan, İstiklal Mahallesi 843 ada ve İncilipınar Mahallesi 6693 ada 2 parselin bulunduğu alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,77, UİP-759,300 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
725 Sayılı Karar
Nurşen ÜSTEK 'in, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, tapunun M22a23d3d pafta, 2959 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,79 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2016 tarih ve 725 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-17
721 Sayılı Karar
Eyüp Çiftçi 'nin, Denizli İli, Çivril İlçesi, Aşağı Mahallesi, Hükümet Caddesi Mevkii, 148 ada 38 ve 39 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3149,18 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/05/2016 tarih ve 721 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-05-27
2016-06-27
2016-05-18
733 Sayılı Karar
Denizli Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, Köykırı Mevkii, 636 ve 641 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2016-05-27
2016-06-25
2016-05-18
726 Sayılı Karar
Hasan HARMANCI’nın tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahallesi 348 ada 100 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP: 1306,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım İmar planı değişikliğinin onandı.
2016-05-30
2016-06-28
2016-04-19
568 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Çivril İlçesi merkez yerleşim yeri içerisinde bulunan Adamhacı, Düdüklü, İğdir, Taşocağı ve Kuzgunluk derelerine ait taşkın kanalları güzergahı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10011,4 ve UİP-1158,11 plan işlem numaralarıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/04/2016 tarih 568 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-05-31
2016-06-29
2016-03-16
408 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi, 19 ada 105 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,78 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı le UİP-886,174 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2016 tarih 408 sayılı kararıyla onaylanmıştır.