İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1553 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 445 ada 1 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,102 ve UİP-886,231 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih ve 1553 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1550 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 227 ada 1, 228 ada 1, 236 ada 2 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15965,3 ve UİP-18846,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih 1550 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1546 Sayılı Karar
Pamukkale Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan ve Kale Mahallesi sınırları dahilinde, M22-a-18-c, M22-a-19-d, M22-a-24-a nazım imar planı paftalarını kapsayan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda; "Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar", şeklinde belirtilen bölgede kalan, muhtelif parseller ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,93 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-12
1517 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine; tapuda, Acıpayam İlçesi, Yukarı-İmar Mahallesi, 695 ada 1 numaralı parsel ile Çamlık-İmar Mahallesi, 737 ada 1 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3135,19 ve UİP-795,26 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2016 tarih ve 1517 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandı.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1544 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 759, 761 ve 762 nolu parsellere yönelik Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-23467 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-882,11 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih 1544 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-12
1516 Sayılı Karar
Nazire YILMAZ' ın, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı-İmar Mahallesi, Dağsarayı Mevkii, 27-28R pafta, 270 ada 17 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3649,1 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2016 tarih 1516 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-22
2017-01-22
2016-12-12
1518 Sayılı Karar
ÇARDAK HÜRRİYET MAHALLESİ, 3 ADA 287 NOLU PARSELLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
2016-12-22
2017-01-23
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli Pamukkale İlçesi Akköy Mahallesi 1962 nolu parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 23.11.2016 tarih ve 12137 sayılı oluru ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır.
2017-01-19
2017-02-20
2016-06-13
800 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi, 368, 369 ve 370 adalar ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,82 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2016 tarih 800 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-19
2017-02-20
2016-11-14
1429 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi sınırlarında bulunan, tapunun Pamukkale İlçesi Uçancıbaşı Mahallesi, 367 ada 139 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,100 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1429 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-20
2017-02-20
1900-01-01
0 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sazak Mahallesi 182 ve 183 numaralı parsellre ilişkin "Güneş Enerjisi Santrali Tesisi" amaçlı hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP_24104 ve UİP-24105 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca 13.01.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanmıştır.