İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-02-06
2017-03-06
2017-01-17
94 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2017 tarih 94 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-02-06
2017-03-06
2017-01-17
94 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2017 tarih 94 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-02-15
2017-03-15
2016-06-14
815 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi sınırlarında bulunan, 06/02/2007 tarih ve 2007/11684 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alana yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-16388,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih 815 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-02-20
2017-03-20
2016-12-13
1548 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1795 ada 11 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 13/12/2016 tarih ve 1548 sayılı kararı ile onaylanmıştır.