İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-07-01
2016-08-01
2016-07-18
729 Sayılı Karar
Denizli İli Pamukkale İlçesi Pınarkent Mahallesi Denizli-Ankara Karayolu kenarı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/05/2016 tarih 729 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-07-25
2016-08-23
2016-04-19
542 Sayılı Karar
Çivril Belediyesinin talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, Çarşı Mahallesi 173 ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3149,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/04/2016 tarih 542 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmış olup onaylanan imar planı Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 22.06.2016 tarih ve 5254 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
2016-07-28
2016-08-26
2016-07-19
918 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde planlı bulunan Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut adalarının bulunduğu bölgede hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,84 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/07/2016 tarih 918 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-20
938 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2016 tarih 727 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1878 ada 1 parsel çevresinde sınırları planda belirtilen alanlar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,78 ve UİP-759,301 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan bir kısmı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2016 tarih ve 938 sayılı kararı ile uygun bulunarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmıştır.
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-19
916 Sayılı Karar
Çal İlçesi, İsmailler Mahallesi, 19 ada 194 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP: 3112,6 PİN numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-19
912 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 172 ada ile ilgili , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP: 6899,7 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-27
2016-07-20
952 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi'ne uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,80 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-20
943 Sayılı Karar
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, Köykırı mevkii, M22A-17b ve M22A-17c paftalarında kalan, 614-625-626-630-635-1645-1646-1653-1654-2089 parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,86 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/07/2016 tarih ve 943 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-07-29
2016-08-29
2016-07-19
914 Sayılı Karar
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Merkezefendi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1939 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,203 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/07/2016 tarih ve 914 sayılı kararıyla onaylanmıştır.