Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

İmar planlarına ulaşmak için aşağıdaki haritadan ilçe sınırlarına tıklayınız


 


Çameli Beyağaç Kale Babadağ Merkezefendi Sarayköy Buldan Güney Pamukkale Tavas Serinhisar Honaz Acıpayam Çardak Bozkurt Baklan Çal Bekilli Çivril

 Denizli ili kent bütününde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 7. maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı, "1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı", Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/11/2018 tarihli ve 1078 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylanan "1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı", “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askıya çıkış tarihi: 04/12/2018
Askıdan iniş tarihi:  04/01/2019