Ana Sayfa Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

24.01.2018

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 02/01/2018 tarih ve 25 sayılı yazısına istinaden 2018 yılına münhasır olmak üzere Belediyemiz personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle; Ek’de yer alan şartları taşıyanlardan, norm kadromuzda uygun olan ve boş bulunan kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, dilekçe ile 02/02/2018 cuma günü mesai bitimine kadar birimlerine müracaat etmeleri, 07/02/2018 çarşamba günü mesai bitimine kadar da birimlerince İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur.


EKLER: 


Ek-1-
Görevde Yükselme Sınav Duyurusu ve Ekleri

a- Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

b- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste

c- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği

d- Görevde Yükselme Sınavı Aday Bildirim Listesi Form Örneği


Ek-2-
Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve Ekleri

a- Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

b- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste

c- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği

d- Unvan Değişikliği Sınavı Aday Bildirim Listesi Form Örneği

 

 

.