Ana Sayfa Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

15.12.2017
1-Belediyemizin 2017 yılı Gider Bütçesi içerisinde yer alan ancak yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer tertiplere eklemek üzere harcama birimlerinin gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-Acıpayam Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 195 no.lu kararı ile Denizli Büyükşehir Belediyesine Mezarlık amacı ile bedelsiz olarak devir edilmesi uygun görülen; mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Boğazdere Mahallesi, 142 ada 3 no.lu (1.256,21 m²) parselin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, M22a22d2b pafta 6654 ada 1 no.lu (3.134,00 m²) parseldeki Belediyemize ait 363,00 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına 3. Sanayi Camisine ıskan ruhsatı alınabilmesi amacı ile 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Merkezefendi İlçe Müftülüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-Yiğitler Dayanıklı Tüketim Malları ve Otelcilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Çivril ilçesi, Çatlar Mahallesi, 73 ada, 33 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih 2017/379 sayılı kararıyla kabul edilen; Gözler Mahallesi, 215 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan Park Alanında Trafo Alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3992,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih 242 sayılı kararıyla kabul edilen; Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Çakmak Mahallesi, M22a21a2b ve M22a21a2c paftalar, 721 no.lu imar adasının doğusu ve batısında yer alan Park Alanında Trafo Alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,317 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih 2017/367 sayılı kararıyla kabul edilen; Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,481 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
8-Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarih 266 sayılı kararıyla kabul edilen; Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, M22a11a3b pafta, 206 ada 10 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,324 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Çivril Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, 173 ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-1158,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 264 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi, 5463 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,325 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Pamukkale İlçe Müftülüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hisar Mahallesinde bulunan Hisar Sur Duvarları ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP: 26429 ve UİP: 26430 plan işlem numaralı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Denizli ili, Bekilli ilçesi, Bahçeli Mahallesi, 105 ada 123 parsel, 106 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 265 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi, 5549 ada 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,323 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 1202 sayılı kararında; plan değişikliği yapılan alanın sehven "70 ada" şeklinde yazılan ada numarasının "73 ada" olarak düzeltilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Merkezefedi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 245 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, 393 no.lu imar adasının güneyindeki alanla ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,305 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Tavas Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, 443 no.lu ada ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
18-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 247 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21B25C2A pafta, 187 no.lu imar adasının doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,308 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Tavas Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Yeni Mahallesi, 24 ve 25 no.lu adaların Çarşı Caddesine bakan kısımları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 6039 ada 1 parselin doğusunda kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Tavas Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 154 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Kızılcabölük Mahallesi, 162 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-15563,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki konunun değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Çivril Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 152 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çıtak Mahallesi, 573 ada 120 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 246 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, 232 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 102 ada 1 parsel ve 110 ada 1 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28367,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Tavas Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Baharlar Mahallesi, Yaka mevkii, 4 pafta, 985 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-13638,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Sarayköy Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 139 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Aşağı Mahallesi, 17 ada 127 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarih 1066 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinin Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği kapsamında revize edilmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İÇDP-1307,6 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Ali ERMİŞ’in, Denizli ili, Buldan ilçesi, Girne Mahallesi, 583 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 710 ada, 3 no.lu parselin kuzeyindeki park alanı ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Acıpayam Belediye Başkanlığının, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Yukarı Mahalle, 64 ada 3-4 parseller ve Acıpayam Belediyesinin hissedarı olduğu Yeni Mahalle, 327 ada 2-3-12 no.lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/374 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli Belediye Meclisinin 08/09/2011 tarih ve 678 sayılı kararının iptal edilerek 18 mahalle dışındaki Pamukkale Belediye sınırlarında kalan tüm parsellerde uygulanacak bina cephe şartı ile ilgili plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,498 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 141 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 309 ada 110 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-1160,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-Babadağ Belediyesinin talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli ili, Babadağ ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, 138 ada 5 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarih ve 1266 sayılı kararında sehven                   "UİP-795,484" şeklinde yazılan PİN numarasının "UİP-759,484" olarak düzeltilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
35-Denizli ili, Çardak ilçesi, Saray Mahallesi, 19 ile 28 adalar ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
36-Çivril Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 1283 ada 228 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
37-Çal Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Mahmutgazi Mahallesi, 4752 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28868,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38-Denizli ili, Honaz ilçesi, Menteşe ve Honaz Mahallelerinde M22B21C, M22B22D pafta, 1098 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
39-Çal Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3641 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29696 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
40-Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 529-530-531 adalar ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
41-Bozkurt Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,17 plan işlem numarasıyla kayıtlı Bozkurt ilçesi, Hamdiye Mahallesinde, Denizliçim-Bozkurt Enerji iletim Yenileme Hattı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
42-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih 2017/415 sayılı kararıyla onaylanan, UİP-17875,4 PİN numaralı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesinde, muhtelif imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
43-Honaz Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, 110 ada 6 no.lu parseli ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,13 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
44-Pamukkale Belediyesinin talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi ve Eldenizli Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
45-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/416 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe Mahallesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 7610 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,508 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
46-Baklan Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Dağal Mahallesi, 3421, 3524 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
47-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih 2017/410 sayılı kararıyla kabul edilen, İncilipınar Mahallesi, 486 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,510 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
48-Altıntop Kuruyemiş Gıda San ve Tic. A.Ş.’nin, Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Sarıabat Mahallesi, Kızılyer mevkii, M22D15A pafta, 2813-2943-1210 ve 1217 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
49-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih 2017/412 sayılı kararıyla kabul edilen, Cankurtaran Mahallesinde Ticaret+Turizm+Konut alanlarında ifraz şartının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
50-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bozburun Mahallesi, 7929 ada 4 parselin kuzeyinde kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
51-Çal Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3620 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29700 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
52-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 32 no.lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
53-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy Mahallesi, 7942 ada 3 parsel ve çevresi ile Kumkısık Mahallesi, 219 ada 7 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı yapılması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
54-Honaz Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih 58 sayılı kararıyla kabul edilen, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi 105 ada 36 ve 120 ada 1 no.lu parsellerde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,12 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
55-Denizlimizin tanıtımına ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak, belediyemizin sanatsal etkinliklerine bir yenisini eklemek ve yayınlarımızdaki görsel zenginliği artırmak amacıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi DEFSAD 2. Uluslar arası Fotoğraf Yarışmasının düzenlenmesi için DEFSAD (Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği) ile protokol imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
56-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/341 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,487 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
57-İl Müftülüğünün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altındere Mahallesi, Yazlık mevkii, M21b19c pafta, 258 ada 8 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
58-Yasemin BERKAY, Reyhan BERKAY ve Fadime AYDINYÜZ ün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 5564 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.