Ana Sayfa İşyeri Kiralama İhale İlanı

İşyeri Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
17.11.2017

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1.                      Mülkiyeti Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2.                      İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

Alanı

Muhammen Bedel

Ay-Yıl

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

ATM Yeri

İnceler Mah. 4001 Sok. Kat:2/A Eski Belediye Binası giriş katı Bozkurt/DENİZLİ

 

2.500,00.-TL/YIL

75,00.-TL

29.11.2017

14:00

1 YIL

2

Kahvehane

Hasanbeyler Mah. Hacımehmetler Mevkii.

Buldan/DENİZLİ

41,50 m²

50,00.-TL+KDV

21,24.-TL

29.11.2017

14:05

1 YIL

3

Park+Kafeterya

Adalet Mah. Albayrak Bulvarı üzeri No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

60,00 m²

1.300,00.-TL+KDV

552,24.-TL

29.11.2017

14:10

1 YIL

4

İşyeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 330 Sok. Meska Sosyal Konutları No:8 Merkezefendi/DENİZLİ

12,00 m²

550,00.-TL

198,00.-TL

29.11.2017

14:15

1 YIL

5

İşyeri

Saraylar Mah. Kaleiçi Açık Pazaryeri Kat:3 No:12 Merkezefendi/DENİZLİ

20,00 m²

100,00.-TL+KDV

42,48.-TL

29.11.2017

14:20

1 YIL

6

Tarla

Emirazizli Mah. M22a25c pafta 329 parsel

Honaz/DENİZLİ

4.700,00 m²

3.000,00.-TL/YIL

90,00.-TL

29.11.2017

14:25

1 YIL

7

İşyeri

Saraylar Mah. Ahi Sinan Caddesi üzeri No:2 Merkezefendi/DENİZLİ

15,00 m²

500,00.-TL

180,00.-TL

29.11.2017

14:30

1 YIL

8

İşyeri

Saraylar Mah. Demirciler Cad. Kaleiçi Açık Pazaryeri Kat:4 No:57 Merkezefendi/DENİZLİ

12,00 m²

100,00.-TL+KDV

42,48.-TL

29.11.2017

14:35

1 YIL

9

İşyeri

Ortaköy Mah. Muharrem Orhan Caddesi üzeri. Hizmet Binası altı. Çal/DENİZLİ

10,00 m²

50,00.-TL

18,00.-TL

29.11.2017

14:40

1 YIL

10

İşyeri (PTT Acentası)

Uzunpınar Mah. Atatürk Cad. No:6/B 

Pamukkale/DENİZLİ

20,00 m²

50,00.-TL

18,00.-TL

29.11.2017

14:45

1 YIL

11

Park+Büfe

Kervansaray Mah. 3014 Sok. No:126

Pamukkale/DENİZLİ

20,00 m²

500,00.-TL+KDV

212,40.-TL

29.11.2017

14:50

1 YIL

12

İşyeri

Kelekçi Mah. Hizmet Binası Zemin Kat No:7 Acıpayam/DENİZLİ

13,00 m²

45,00.-TL

16,20.-TL

29.11.2017

14:55

1 YIL

13

Kahvehane

Şemikler Mah. Şemikler Cad. 3005 Sok. Camii altı. Merkezefendi/DENİZLİ

89,00 m²

750,00.-TL+KDV

318,60.-TL

29.11.2017

15:00

1 YIL

 

Madde 3.                      İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir.

Madde 4.                      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.    Gerçek Kişiler;

a.     Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

B.    Tüzel Kişiler;

a.     Tebligat için adres beyanı.

b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c.     Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

C.    Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 5.                      İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 6.                      Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 7.                      Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8.                      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

 

.