Ana Sayfa Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

10.11.2017
1-Belediyemizin uluslararası ilişkilerinin gelişmesi, Kızıldeniz Halkı ile geleceğe dönük kalıcı dostlukların kurulabilmesi, sosyal ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla Sudan Cumhuriyeti’nin Kızıldeniz Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı.
 
2-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, memur kadrolarında dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvelinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 503 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Genel Müdürlüğü adına, sosyal bilimler lisesi yapılması amacıyla, 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesinde yer alan orman arazisi üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından ön izin alınarak yapımı tamamlanan; 6.944,00 m² M1 kodlu mekanik tesis hattı, 16.259,00 m² (100,00 m²'si kapalı) M2 kodlu mekanik tesis hattı, 13.833,00 m²    (100,00 m²'si kapalı) M3 kodlu mekanik tesis hattı, 7.007,00 m² (410,00 m²'si kapalı) GTA1 kodlu günübirlik tesis alanı, 8.256,00 m² GTA2 kodlu günübirlik tesis alanı, 8.535,00 m² KMGA kodlu kayak merkezi giriş alanı ile 7.891,00 m² KıP kodlu kızak pistinden ibaret olan Bozdağ Kayak Tesisinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26 ncı maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle BELTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
5-Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 231 ada 2 no.lu  parselde yapımı tamamlanmış olan İncilipınar Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Sosyal Tesisinin yüzme havuzunun Belediyemizin ücretsiz yüzme kurslarının olduğu saatler haricinde kalan zamanlardaki kısmi zamanlı  işletmesinin ve 1. katta bulunan 268,10 m² alanlı 108 mahal no.lu fitnes salonunun tam zamanlı işletmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26 ncı maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle, BELTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi İkmal İnşaatı ve Tavas Jandarma Hizmet Binası” işlerine ait ihalelerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 10, 2018 yılı için % 90 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Pamukkale Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8-Merkezefendi Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Çivril Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Acıpayam Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Tavas Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Honaz Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Sarayköy Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Buldan Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Kale Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Çal Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Çameli Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Serinhisar Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Bozkurt Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Güney Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
21-Çardak Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Bekilli Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Beyağaç Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Babadağ Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Baklan Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Belediyemizin 2018 yılı performans programı tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Belediyemizin 2018 yılı ücret tarifesi tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Belediyemizin 2018 yılı bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/341 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,487 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Buldan Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 103 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 79 ada 14 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Çivril Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Cumalar Mahallesi, 126 ada 4 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29112 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 142 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, İğdir Mahallesi, 1216-1209 adalar ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-İl Müftülüğünün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altındere Mahallesi, Yazlık mevkii, M21b19c pafta, 258 ada 8 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
34-Yasemin BERKAY, Reyhan BERKAY ve Fadime AYDINYÜZ'ün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 5564 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
35-Honaz Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, M22-B-21-C-1-D pafta, 228 ada 5 no.lu parselin batısında bulunan park alanı olarak planlı alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,9 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
36-Çardak Belediye Başkanlığının, 06/10/2017 tarih ve 37 sayılı meclis kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hayriye Mahallesi, 206 ada 4 no.lu parselin doğusunda bulunan alanla ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28975,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
37-Honaz Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, M22-B-21-C-1-D pafta, 5821 parselde Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,8 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, L23D13B4C pafta ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
39-İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan yapı veya yapılarla ilgili Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
40-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 348 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
41-Tavas Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, 70 ada 18 ve 80 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
42--Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2017 tarih ve 864 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 7778 ada 1 parsel ve çevresi ile 1129 parselin batısında bulunan alanla ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,108 ve UİP-759,476 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
43-Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2017 tarih, 487 sayılı kararının tashihi talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
44-Çameli ilçesi, Karabayır Mahallesi, Tuzak mevkii, 235 ada 4 no.lu parselde imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararına yönelik Belediye Meclis kararı alınması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
45-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih, 2017/369 sayılı kararıyla onaylanan, UİP-28803 PİN Numaralı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 ve 3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
46-Honaz Belediye Meclisinin 03/11/2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Hürriyet Mahallesi, tapunun 10 pafta, 5400 no.lu parselin doğusunda yer alan park alanının bir kısmında ve 147 ada 8 no.lu parselin doğusunda yer alan park alanının bir kısmında doğalgaz/dağıtım tesis alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,11 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
47-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih, 2017/375 sayılı kararıyla onaylanan, UİP-759,492 PİN Numaralı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 6137 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
48-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 241 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C1A ve M22A21D2B paftalar, 5981 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,321 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
49-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/380 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 3296 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,495 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
50-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi, 22A22B4A pafta, 349 ada, 1-13-14-15-20 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,319 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
51-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Üzerlik Mahallesi, 592 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
52-Honaz Belediye Meclisinin 03/11/2017 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, tapunun M22A19A2C – M22B19A2D paftada yer alan 154 kv Denizliçim-Bozkurt İletim Hattının yenilemesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,10 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
53-Denizli ili, Tavas ilçesi, Garipköy Mahallesi, 5905 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
54-Kale Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen; Kale ilçesi, Kale Mahallesi, 348 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3374,9 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
55-Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda; "Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar" şeklinde belirtilen bölgede kalan, 150 ada ve 151 ada, 5-6-7 no.lu parseller ile 186 adaya yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
56-Merkezefendi Belediye Meclisinin, 06/11/2017 tarih, 240 sayılı kararıyla kabul edilen; Kadılar Mahallesi, 131 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,320 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
57-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/373 sayılı kararı ile kabul edilen; Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayhan Mahallelerinde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen Gökpınar Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,497 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
58-Sarayköy Belediye Meclisinin, 06/11/2017 tarih, 134 sayılı kararıyla kabul edilen; Bala Mahallesi, 166 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,19 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
59-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/378 sayılı kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 2017/298 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2017 tarih ve 867 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, İstiklal Mahallesi, 200 ada, 1, 2, 3 ve 21 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
60-Buldan Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih, 2017/108 sayılı kararıyla kabul edilen; Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 250 no.lu imar adasında 24 metrelik taşıt yoluna bakan parsellerde ada kenarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,10 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
61-Sarayköy Belediye Meclisinin, 06/11/2017 tari,h 135 sayılı kararıyla kabul edilen; Gerali Mahallesi, 380 ve 381 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29535 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
62-Belediyemizin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan dönemde sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin Belediyemizde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde Belediyemiz adına sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
63-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih, 2017/342 sayılı kararıyla kabul edilen, Çömleksaz Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,484 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
64-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 771 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Pamukkale ilçesi Akhan ve Kale Mahallelerinin sınırları dahilinde jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanunu askı süresince yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/344 sayılı kararının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
65-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 183 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, tapunun M22a-22a-2c no.lu paftası, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
66-Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21B25B3D pafta, 254 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,310 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesi önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
67-Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 217 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 177 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,309 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.