Ana Sayfa Kasım Ayı Meclis Gündemi

Kasım Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kasım ayı toplantısı 10 Kasım 2017 Cuma günü saat: 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
06.11.2017
1-Belediyemizin uluslararası ilişkilerinin gelişmesi, Kızıldeniz Halkı ile geleceğe dönük kalıcı dostlukların kurulabilmesi, sosyal ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla Sudan Cumhuriyeti’nin Kızıldeniz Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı.
 
2-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, memur kadrolarında dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvelinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 503 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Genel Müdürlüğü adına, sosyal bilimler lisesi yapılması amacıyla, 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesinde yer alan orman arazisi üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından ön izin alınarak yapımı tamamlanan; 6.944,00 m² M1 kodlu mekanik tesis hattı, 16.259,00 m² (100,00 m²'si kapalı) M2 kodlu mekanik tesis hattı, 13.833,00 m²    (100,00 m²'si kapalı) M3 kodlu mekanik tesis hattı, 7.007,00 m² (410,00 m²'si kapalı) GTA1 kodlu günübirlik tesis alanı, 8.256,00 m² GTA2 kodlu günübirlik tesis alanı, 8.535,00 m² KMGA kodlu kayak merkezi giriş alanı ile 7.891,00 m² KıP kodlu kızak pistinden ibaret olan Bozdağ Kayak Tesisinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26 ncı maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle BELTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
5-Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 231 ada 2 no.lu  parselde yapımı tamamlanmış olan İncilipınar Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Sosyal Tesisinin yüzme havuzunun Belediyemizin ücretsiz yüzme kurslarının olduğu saatler haricinde kalan zamanlardaki kısmi zamanlı  işletmesinin ve 1. katta bulunan 268,10 m² alanlı 108 mahal no.lu fitnes salonunun tam zamanlı işletmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26 ncı maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle, BELTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
6-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi İkmal İnşaatı ve Tavas Jandarma Hizmet Binası” işlerine ait ihalelerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 10, 2018 yılı için % 90 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Pamukkale Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8-Merkezefendi Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Çivril Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Acıpayam Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Tavas Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Honaz Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Sarayköy Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Buldan Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Kale Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Çal Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Çameli Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Serinhisar Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Bozkurt Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Güney Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Çardak Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Bekilli Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Beyağaç Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Babadağ Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Baklan Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Belediyemizin 2018 yılı performans programı tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Belediyemizin 2018 yılı ücret tarifesi tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Belediyemizin 2018 yılı bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/341 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesi sınırları içinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,487 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Buldan Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 103 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 79 ada 14 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Çivril Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Cumalar Mahallesi, 126 ada 4 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29112 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 142 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, İğdir Mahallesi, 1216-1209 adalar ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-İl Müftülüğünün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altındere Mahallesi, Yazlık mevkii, M21b19c pafta, 258 ada 8 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34-Yasemin BERKAY, Reyhan BERKAY ve Fadime AYDINYÜZ'ün, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 5564 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
35-Honaz Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, M22-B-21-C-1-D pafta, 228 ada 5 no.lu parselin batısında bulunan park alanı olarak planlı alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,9 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
36-Çardak Belediye Başkanlığının, 06/10/2017 tarih ve 37 sayılı meclis kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hayriye Mahallesi, 206 ada 4 no.lu parselin doğusunda bulunan alanla ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28975,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
37-Honaz Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, M22-B-21-C-1-D pafta, 5821 parselde Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,8 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38-Çivril Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, L23D13B4C pafta ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
39-İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan yapı veya yapılarla ilgili Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karar alınması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
40-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 348 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,281 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
41-Tavas Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Samanlık Mahallesi, 70 ada 18 ve 80 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
42-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih, 2017/342 sayılı kararıyla kabul edilen, Çömleksaz Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,484 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
43-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 771 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Pamukkale ilçesi Akhan ve Kale Mahallelerinin sınırları dahilinde jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanunu askı süresince yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/344 sayılı kararının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
44-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 183 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, tapunun M22a-22a-2c no.lu paftası, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
45-Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21B25B3D pafta, 254 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,310 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesi önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
46-Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 217 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C1B pafta, 177 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,309 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Haluk DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
.