Ana Sayfa Ekim Ayı Meclis Gündemi

Ekim Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ekim ayı toplantısı 13 Ekim 2017 Cuma günü saat: 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
09.10.2017

 

1-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (f) bendine istinaden Denizli il sınırları içerisinde toplu taşıma faaliyeti gösteren ticari servis araçlarına, Belediyemiz tarafından “Çalışma Ruhsatı ve İzin Belgelerinin” verilmesi ve bununla alakalı prensipleri, kuralları, servis araçlarının çalışma usul ve esaslarını, yönetim, yürütüm ve denetim konularıyla ilgili yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan “Denizli Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesi hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-23 - 27 Ekim 2017 tarihleri arasında Samara'da gerçekleştirilecek olan Avrasya İnşaat Mimarlık ve Tasarım Üniversiteleri Proje Festivallerine katılmak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Halil İbrahim KAŞLIKÖSE'nin görevlendirilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 7 - 10 Kasım 2017 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenecek olan Çevre ve Hammaddeler Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı toplantısına katılmak üzere Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünde görevli Kimyager Berna YILMAZ ve Ekonomist Pelin Aslı ÖZEN’in görevlendirilmeleri hususuna ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Aşağışamlı ve Uzunpınar Mahallelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı” işine ait ihalenin; 2017 yılı için % 20, 2018 yılı için % 80 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-Şehrimiz için büyük önem arz eden Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları ve belediyemiz hizmetlerinin sağlıklı ve verimli olarak sunulmasına yönelik, tapu ve kadastro verilerinin elektronik ortamda (web servisleriyle) online olarak temin edilmesi için 2014 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolün 2017 yılı Aralık ayında süresi dolacağından, verilerin kesintiye uğramadan temini için protokolün yenilenmesi ve ayrıca mimari projelerin elektronik ortamda paylaşılabilmesi için protokol yapılması gerektiğinden; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokoller yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a protokol imzalama yetkisi verilmesi hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6-Uygulama imar planında Temel Eğitim Alanı olarak planlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 1125 ada 2 no.lu (9.510,00 m²) parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 228/1813 (1.195,96 m²) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Meska Sosyal Tesislerinde bulunan 7 no.lu (12 m²) işyerinin, Meska Evleri Camii inşaatının iş ve işlemlerinin takibi için Merkezefendi İlçe Müftülüğüne inşaat süresince 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre tahsis edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8-Orman Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Fatih Mahallesi, 4501 ve 4502 parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Acıpayam Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dodurga Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7147,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saraylar Mahallesi, 258 ada, 451 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,286 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Acıpayam Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Akalan, Yumrutaş ve Bedirbey Mahalleleri sınırları içerisinde, 552 parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3861,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 183 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, tapunun M22a-22a-2c no.lu paftası, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Serinhisar Belediye Meclisinin 14/09/2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Kovanlıktepecik mevkii, tapunun M22C41C, M22C16C2A paftaları, 3200-3218-3221-3226-3227-10974 ve 347 ada 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,23 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
14-Çal Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Çal ilçesi, Aşağıseyit Mahallesi, L22C20C, L22C20D paftalarını kapsayan yaklaşık 38 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği kapsamında revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Hisar Mahallesinde bulunan Hisar Sur Duvarları ve çevresine ait, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Denizlispor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, M21B15B pafta, 165 ada 30 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Yüksel TURAN’ın;Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Karataş mevkii, 5463 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Deliktaş Mahallesi, 3484 no.lu ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1794 ada 8 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Denizli ili, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 137 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Serkan ÖZDEN’in,Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada  9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Serinhisar Belediyesinin talebi üzerine, Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yatağan Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Avrasya Güneş Enerjisi Sistemleri A.Ş. ile hissedarı olan 5 farklı şirketin; tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 119 ada 3 no.lu parselde hazırlatmış oldukları imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
25-Belediye Meclisimizce 18/04/2017 tarih ve 410 sayılı karar ile oluşturulan Meclis İhtisas Komisyonlarından; “2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na 2018 yılı Nisan ayına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına üye olarak seçilen meclis üyesi Hüseyin İNAMLIK’ın meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince adı geçen komisyona aynı partiden olmak üzere yeni üye seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 2017/309 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta 4451 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,472 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
27-Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 3702 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
28-Çivril Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 234 ada 2 parselin kuzeydoğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
29-Huriye KURBAN’ın, tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Eğrikavak mevkii, 7341 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
30-Huriye KURBAN ve Tevfik ŞAHİN’in; tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Kutukırı mevkii, 7386 ve 7389 no.lu parseller ile ilgili hazırlattıkları 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
31-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Yazır Mahallesi'ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
32-Semerkand Vakfının, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, Köyaltı mevkii, M22A16C pafta, 311 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
33-Acıpayam Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarih 152 sayılı kararıyla kabul edilen, Merkez Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,33 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 176 sayılı kararı ile, Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 54 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 310 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 1802 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,248 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
35-Merkezefendi Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,282 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
36-Fatmana ÇAYLI’nın, tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Kutukırı mevkii, 7460 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
37-Gülfizar ÇAYLI vekili Ayşe YEŞİLYURT’un; tapunun Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Eğrikavak mevkii, 7131-7163-7164-11089 no.lu parseller ile ilgili hazırlattıkları 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.