Ana Sayfa EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

12.03.2019

EVLENME DOSYASI

-Evlenme dosyası Denizli Büyükşehir Belediyesi veznelerinden alınacaktır.

NÜFUS CÜZDANI

-Nüfus cüzdanları fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve son medeni durumunu gösterir olmalıdır.

-Medeni durumunda evli yazan kimlikler ile 10 yılı doldurmuş, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir).

-Aslı ve bir adet fotokopisi ile müracaat edilecektir.

EVLENME EHLİYET BELGESİ

-Evlendirme Ehliyet Belgesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler biriminden alınacaktır.

EVLENME BEYANNAMESİ 
(2 ADET)

-Evlenme Beyannamesi, Evlendirme Memurluğunca doldurulup onaylanmaktadır.

SAĞLIK RAPORU

-Medeni Kanunun 136. maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel bulunmadığını gösteren resimli ve onaylı sağlık raporu getireceklerdir.

-Sağlık raporları, Aile Hekiminden alınacaktır.

FOTOĞRAF

-Nikah işlemleri için 5 adet fotoğraf kullanılmaktadır. Fotoğraflar, renkli, son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş, sivil giysiler, baş açık, alın, çene ve yüz kısmını tamamen gösterir şekilde olacaktır. Kadının alın, çene ve yüz açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafı kabul edilir ( Farklı, fotokopi ve renkli gözlükle çekilmiş resim kabul edilmez). 

EVLENME YAŞI

-On sekiz (18) yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi iradesiyle evlenebilir.

-On yedi (17) yaşını doldurmuş erkek ve kadın, anne-baba veya vasinin izniyle evlenebilir. Bu çiftler için evlenme ehliyet belgesi ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği de istenecektir. Ayrıca anne-babalarının da nüfus cüzdan fotokopileri ve birer adet fotoğraflarıyla birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

-On altı (16) yaşını dolduran erkek ve kadın hakimin izni (mahkeme kararı) ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ VE DUL

Boşanmış veya dul olan kadınlar, boşanmadan veya eşinin ölüm tarihinin Nüfus Müdürlüğü'ne tescilinden itibaren 10 ay (300 Gün) geçmeden evlenemez.

-Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler, Aile Mahkemesinden ''İddet Müddetinin Kaldırılması'' kararını getireceklerdir (Karar kesinleşmiş olmalıdır).

YABANCI UYRUKLU

-Yabancı uyruklu kişilerin evlenebilmesi için gerekli evraklar, her ülke için farklılık gösterebildiğinden, nikah dairemizden detaylı bilgiler alınmalıdır.

İZİN BELGESİ

- Denizli ili dışında ikamet eden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde nikah kıydırmak isteyen çiftler, bulundukları ilin nikah memurluklarına birlikte müracaat ederek evlenme izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.

-Çiftlerden birisi Denizli’de, diğeri şehir dışında ikamet ediyorsa izin belgesi almaksızın evrakları birlikte hazırlamaları yeterlidir. 

MÜRACAAT

Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur. Eşlerden biri başvuruya gelemiyor ise (örnek; şehrin dışında olması veya başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine noter onaylı özel vekaletname vermesi zorunludur. (Evlendirme yönetmeliği madde 17’ye göre vekaletnamede, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.) Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

-İstenen belgeler eksiksiz hazırlandıktan sonra hafta içi saat 16:00’ya kadar Nikah Memurluğumuza müracaat edilecektir.

-Nikah salonu ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi veznelerine ödenecektir.

-Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

-Eğer çiftlerin mal rejimi var ise müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadır.

DİKKAT

-Telefonla nikah günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır.

Nikah tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyenlerin en az bir hafta önceden bildirmesi gerekmektedir.

-Müracaat belgeleri alındığı tarihten itibaren altı (6) ay süreyle geçerlidir.

-Çiftler kendilerini tanıyan on sekiz (18) yaş üstü (anne ve baba hariç) İKİ ŞAHİTLE birlikte belirtilen nikah saatinden 10 – 15 dakika önce gelmeleri rica olunur.
NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ NİKAH SALONU ÜCRETLERİ

SALON ADI

SALON ÜCRETİ

DOSYA ÜCRETİ

CÜZDAN ÜCRETİ

TOPLAM


N - 3
(209 KİŞİLİK)

HAFTA İÇİ MESAİ SAATİ                      : 177 TL

14 TL

121 TL

312 TL

HAFTA İÇİ MESAİ SAATİ SONRASI     : 295 TL

430 TL

HAFTA SONU                                        : 472 TL

607 TL


N - 4
(187 KİŞİLİK)

HAFTA İÇİ MESAİ SAATİ                      : 177 TL

14 TL

121 TL

312 TL

HAFTA İÇİ MESAİ SAATİ SONRASI     : 295 TL

430 TL

HAFTA SONU                                        : 472 TL

607 TL

1-Salon ücretleri 1 saat için geçerlidir.

2-Şehit ve gazilerimizin 1.derece yakınlarından ücret alınmayacaktır. (135,00 TL dosya bedeli hariçtir)

3-Belediyemizin sosyal proje kapsamında gerçekleşecek olan toplu nikahlardan ücret alınmayacaktır. (135 TL dosya bedeli hariçtir)

4-Çiftlerden birinin huzurevinde kalıyor olması halinde ücret alınmayacaktır. (135 TL dosya bedeli hariçtir)

5-Sağlıklı Evlilik Okulu eğitimlerine katılan ve sertifika alan çiftlere %50 indirim uygulanacaktır. (135 TL dosya bedeli hariçtir)

NOT: Ücret alınmayan ya da indirim uygulunan nikahlar için mutlaka indirime esas belge fotokopisi alınıp dosyaya konulacaktır.

.